"De begrotingscontrole is gunstig verlopen: de bedrijven zijn dit keer niet beschouwd als koeien die men eindeloos kan melken", zo stelt gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans vast. De doelstelling van een tekort van 2,15 procent van het bruto binnenlands product is weliswaar losgelaten, maar het VBO waardeert dat de regering ondanks het moeilijke economische klimaat een bijkomende structurele inspanning van één procent levert. Het engagement om de staatsschuld onder 100 procent van het bbp te houden, stuurt volgens de werkgeversorganisatie ook een belangrijk signaal naar de financiële markten. Timmermans onderstreept echter dat het werk nog niet af is. Zo roept hij de regering op om snel een voorstel te presenteren in het dossier over het statuut van arbeiders en bedienden. "De onzekerheid op dit vlak is als een zwaard van Damocles dat de economische relance en de werkgelegenheid in ons land bedreigt." Daarnaast vraagt het VBO ook dat de verschillende overheden in ons land met hoogdringendheid werk te maken van een pact om de efficiëntie van de openbare sector te verbeteren. Dat zou moeten vermijden dat de fiscale druk de komende jaren opnieuw een vlucht neemt. (GGD)

"De begrotingscontrole is gunstig verlopen: de bedrijven zijn dit keer niet beschouwd als koeien die men eindeloos kan melken", zo stelt gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans vast. De doelstelling van een tekort van 2,15 procent van het bruto binnenlands product is weliswaar losgelaten, maar het VBO waardeert dat de regering ondanks het moeilijke economische klimaat een bijkomende structurele inspanning van één procent levert. Het engagement om de staatsschuld onder 100 procent van het bbp te houden, stuurt volgens de werkgeversorganisatie ook een belangrijk signaal naar de financiële markten. Timmermans onderstreept echter dat het werk nog niet af is. Zo roept hij de regering op om snel een voorstel te presenteren in het dossier over het statuut van arbeiders en bedienden. "De onzekerheid op dit vlak is als een zwaard van Damocles dat de economische relance en de werkgelegenheid in ons land bedreigt." Daarnaast vraagt het VBO ook dat de verschillende overheden in ons land met hoogdringendheid werk te maken van een pact om de efficiëntie van de openbare sector te verbeteren. Dat zou moeten vermijden dat de fiscale druk de komende jaren opnieuw een vlucht neemt. (GGD)