Het heeft aardig wat voeten in de aarde gehad maar de begrotingscontrole is nu toch afgerond. Hoe beoordeelt u het bereikte resultaat?

Johan Van Overtveldt: Kort en bondig: minder erg dan gevreesd. Op basis van wat we de afgelopen weken hoorden, leek een nieuwe belastingtsunami in de maak. Het was bij momenten haast hallucinant te horen hoe iemand als PS-vicepremier Laurette Onkelinx elk verzet tegen bijkomende belastingen brandmerkte als een gevaarlijke, door ideologie geïnspireerde houding. Open VLD en CD&V hebben in ieder geval forse belastingverhogingen voorkomen. Dat is het beste nieuws voor onze economie in deze begroting. Met de ingrepen in de ambtenarij - zowel qua aantal als qua loonmassa - en in de gezondheidszorg ligt de nadruk toch wel op besparingen en dat is een goede zaak. Er kan echter geen twijfel over bestaan dat er nog bijkomende maatregelen in de ambtenarij, in de gezondheidszorg en in andere onderdelen van de sociale zekerheid zullen moeten komen om van een echt structurele ommezwaai inzake een aantal uitgavenposten te kunnen gewagen. Uiteraard valt het ook nog af te wachten wat er van de nu uitgetekende besparingen ook effectief zal waargemaakt worden. De regering-Di Rupo heeft op dit vlak zeker geen onbesproken track record, een gegeven dat in belangrijke mate de forse verslechtering van het begrotingssaldo voor 2012 verklaart. Zoals ondertussen genoegzaam bekend, gleed dat deficit op enkele maanden tijd af van 2,8% van het BBP naar 3,9%. Zelfs in zwaar door de eurocrisis geteisterde landen als Spanje en Portugal ging het begrotingssaldo voor 2012 er relatief gezien minder op achteruit dan bij ons. Hopelijk vergaat het de 2,4% begrotingstekort die nu voorligt voor 2013 beter.

De regering schrijft ook enkele maatregelen in om de economie te stimuleren. Waarover gaat het en hoe schat u het effect daarvan in? Johan Van Overtveldt: De verlaging van de roerende voorheffing op dividenden voor wie op langere termijn investeert in KMO's is een positieve maatregel. Onze economie heeft nood aan investeringen. Vaak tonen KMO's zich het meest creatief en doortastend in het tot stand brengen van nieuwe investeringen. Investeringen kunnen er echter enkel maar komen als er geld beschikbaar is en zeker voor KMO's zitten we op dit vlak zeker in een moeilijke periode. Nu de banken omwille van diverse redenen zeker nog een tijd de beschikbaarheid van kredieten beperkt zullen houden, is het stimuleren van de kanalisering van beschikbare gelden naar onze KMO's zonder meer een positieve maatregel. Het beperkte karakter van de maatregel, nl. een vermindering van 25% naar 15% en dit pas vanaf het vierde jaar (in het derde jaar daalt de RV naar 20%), maakt dat we geen wonderen van de maatregel mogen verminderen. Hetzelfde geldt voor de maatregelen om de jobkansen voor laaggeschoolde jongeren te vergroten. Naast het beperkte effect te verwachten van deze maatregelen mag ook niet uit het oog verloren worden dat deze aanpak ook jobs zal wegzuigen van mensen die net buiten de beoogde doelgroep vallen, wat uiteraard niet de bedoeling zou mogen zijn.

Enkele dagen terug kwam het IMF nog met een rapport over België. Vinden we veel van de aanbevelingen van het IMF terug in de resultaten van deze begrotingscontrole? Johan Van Overtveldt: Neen, niet echt en zo zitten we meteen bij het grote zwakke punt van deze begrotingscontrole: veel te weinig maatregelen om onze economie en haar job-scheppend vermogen terug op scherp te zetten. Het IMF vroeg structurele maatregelen om het tij te keren op het vlak van, onder meer, onze kwijnende productiviteit, de betaalbaarheid van de pensioenen, de automatische loonindexering, de stevigheid van ons bankwezen, het internationaal concurrentievermogen en de werking van onze arbeidsmarkt. Het zou de waarheid fors geweld aan doen te stellen dat er op elk van deze terreinen bakens verzettende maatregelen werden afgekondigd, integendeel zelfs. Ook inzake sanering van de publieke financiën treedt de regering-Di Rupo een stuk minder doortastend op dan wat het IMF wenselijk acht. Onder meer minister van Financiën Koen Geens (CD&V) zei de voorbije weken geregeld dat het september zal worden voor de zware ingrepen. Laat ons hopen, maar hoe dan ook is er met deze begrotingscontrole weer een kans voorbij gegaan om toch minstens op een paar van de door het IMF aangekaarte punten de goede beweging in te zetten.

Het heeft aardig wat voeten in de aarde gehad maar de begrotingscontrole is nu toch afgerond. Hoe beoordeelt u het bereikte resultaat? Johan Van Overtveldt: Kort en bondig: minder erg dan gevreesd. Op basis van wat we de afgelopen weken hoorden, leek een nieuwe belastingtsunami in de maak. Het was bij momenten haast hallucinant te horen hoe iemand als PS-vicepremier Laurette Onkelinx elk verzet tegen bijkomende belastingen brandmerkte als een gevaarlijke, door ideologie geïnspireerde houding. Open VLD en CD&V hebben in ieder geval forse belastingverhogingen voorkomen. Dat is het beste nieuws voor onze economie in deze begroting. Met de ingrepen in de ambtenarij - zowel qua aantal als qua loonmassa - en in de gezondheidszorg ligt de nadruk toch wel op besparingen en dat is een goede zaak. Er kan echter geen twijfel over bestaan dat er nog bijkomende maatregelen in de ambtenarij, in de gezondheidszorg en in andere onderdelen van de sociale zekerheid zullen moeten komen om van een echt structurele ommezwaai inzake een aantal uitgavenposten te kunnen gewagen. Uiteraard valt het ook nog af te wachten wat er van de nu uitgetekende besparingen ook effectief zal waargemaakt worden. De regering-Di Rupo heeft op dit vlak zeker geen onbesproken track record, een gegeven dat in belangrijke mate de forse verslechtering van het begrotingssaldo voor 2012 verklaart. Zoals ondertussen genoegzaam bekend, gleed dat deficit op enkele maanden tijd af van 2,8% van het BBP naar 3,9%. Zelfs in zwaar door de eurocrisis geteisterde landen als Spanje en Portugal ging het begrotingssaldo voor 2012 er relatief gezien minder op achteruit dan bij ons. Hopelijk vergaat het de 2,4% begrotingstekort die nu voorligt voor 2013 beter. De regering schrijft ook enkele maatregelen in om de economie te stimuleren. Waarover gaat het en hoe schat u het effect daarvan in? Johan Van Overtveldt: De verlaging van de roerende voorheffing op dividenden voor wie op langere termijn investeert in KMO's is een positieve maatregel. Onze economie heeft nood aan investeringen. Vaak tonen KMO's zich het meest creatief en doortastend in het tot stand brengen van nieuwe investeringen. Investeringen kunnen er echter enkel maar komen als er geld beschikbaar is en zeker voor KMO's zitten we op dit vlak zeker in een moeilijke periode. Nu de banken omwille van diverse redenen zeker nog een tijd de beschikbaarheid van kredieten beperkt zullen houden, is het stimuleren van de kanalisering van beschikbare gelden naar onze KMO's zonder meer een positieve maatregel. Het beperkte karakter van de maatregel, nl. een vermindering van 25% naar 15% en dit pas vanaf het vierde jaar (in het derde jaar daalt de RV naar 20%), maakt dat we geen wonderen van de maatregel mogen verminderen. Hetzelfde geldt voor de maatregelen om de jobkansen voor laaggeschoolde jongeren te vergroten. Naast het beperkte effect te verwachten van deze maatregelen mag ook niet uit het oog verloren worden dat deze aanpak ook jobs zal wegzuigen van mensen die net buiten de beoogde doelgroep vallen, wat uiteraard niet de bedoeling zou mogen zijn. Enkele dagen terug kwam het IMF nog met een rapport over België. Vinden we veel van de aanbevelingen van het IMF terug in de resultaten van deze begrotingscontrole? Johan Van Overtveldt: Neen, niet echt en zo zitten we meteen bij het grote zwakke punt van deze begrotingscontrole: veel te weinig maatregelen om onze economie en haar job-scheppend vermogen terug op scherp te zetten. Het IMF vroeg structurele maatregelen om het tij te keren op het vlak van, onder meer, onze kwijnende productiviteit, de betaalbaarheid van de pensioenen, de automatische loonindexering, de stevigheid van ons bankwezen, het internationaal concurrentievermogen en de werking van onze arbeidsmarkt. Het zou de waarheid fors geweld aan doen te stellen dat er op elk van deze terreinen bakens verzettende maatregelen werden afgekondigd, integendeel zelfs. Ook inzake sanering van de publieke financiën treedt de regering-Di Rupo een stuk minder doortastend op dan wat het IMF wenselijk acht. Onder meer minister van Financiën Koen Geens (CD&V) zei de voorbije weken geregeld dat het september zal worden voor de zware ingrepen. Laat ons hopen, maar hoe dan ook is er met deze begrotingscontrole weer een kans voorbij gegaan om toch minstens op een paar van de door het IMF aangekaarte punten de goede beweging in te zetten.