Op het kabinet van Waals minister van Begroting Jean-Luc Crucke (MR) luidt het dat moet worden vastgelegd hoe men de doelstellingen van het begrotingspad, die de regenboogcoalitie heeft afgesproken, kan volgen. Dat begrotingspad voorziet een tekort van 400 miljoen voor volgend jaar, van 346 miljoen in 2021 en van 207 in 2022. In 2023 zou het tekort opnieuw oplopen tot 274 miljoen (omwille van overlappingen in Europese programmeringen) om in 2024 te komen tot een begrotingsevenwicht. "Meerdere scenario's liggen op tafel, van de meest eenvoudige tot de meest ingewikkelde", klinkt het op het kabinet-Begroting. Elke minister heeft zijn verlanglijstje en gedurende de vier dagen zullen die allemaal becijferd worden, voegt men eraan toe. Maar aangezien de Waalse meerderheid zich geëngageerd heeft om tijdens de legislatuur geen nieuwe belastingen te heffen, zullen er keuzes gemaakt moeten worden, temeer omdat de regering ook nog een investeringsplan van vier miljard over vijf jaar wil opstellen. Het Waals instituut voor statistiek Iweps verwacht een beperkte groei van het Waalse bbp van 1,4% dit jaar en 1,1% in 2020. De jobcreatie zou volgend jaar beperkt blijven tot 9.000 tegen 16.000 dit jaar. Minister Crucke had begin oktober in antwoord op vragen van de Waals parlementsleden verzekerd dat het begrotingsconclaaf rekening zou houden met de evolutie van de macro-economische parameters en het kader van de financieringswet. "Wat de inkomsten betreft, zal dit een impact hebben op de dotaties voor de overgehevelde bevoegdheden." Het Waals Parlement moet de begroting 2020 voor het einde van het jaar goedkeuren. (Belga)

Op het kabinet van Waals minister van Begroting Jean-Luc Crucke (MR) luidt het dat moet worden vastgelegd hoe men de doelstellingen van het begrotingspad, die de regenboogcoalitie heeft afgesproken, kan volgen. Dat begrotingspad voorziet een tekort van 400 miljoen voor volgend jaar, van 346 miljoen in 2021 en van 207 in 2022. In 2023 zou het tekort opnieuw oplopen tot 274 miljoen (omwille van overlappingen in Europese programmeringen) om in 2024 te komen tot een begrotingsevenwicht. "Meerdere scenario's liggen op tafel, van de meest eenvoudige tot de meest ingewikkelde", klinkt het op het kabinet-Begroting. Elke minister heeft zijn verlanglijstje en gedurende de vier dagen zullen die allemaal becijferd worden, voegt men eraan toe. Maar aangezien de Waalse meerderheid zich geëngageerd heeft om tijdens de legislatuur geen nieuwe belastingen te heffen, zullen er keuzes gemaakt moeten worden, temeer omdat de regering ook nog een investeringsplan van vier miljard over vijf jaar wil opstellen. Het Waals instituut voor statistiek Iweps verwacht een beperkte groei van het Waalse bbp van 1,4% dit jaar en 1,1% in 2020. De jobcreatie zou volgend jaar beperkt blijven tot 9.000 tegen 16.000 dit jaar. Minister Crucke had begin oktober in antwoord op vragen van de Waals parlementsleden verzekerd dat het begrotingsconclaaf rekening zou houden met de evolutie van de macro-economische parameters en het kader van de financieringswet. "Wat de inkomsten betreft, zal dit een impact hebben op de dotaties voor de overgehevelde bevoegdheden." Het Waals Parlement moet de begroting 2020 voor het einde van het jaar goedkeuren. (Belga)