De zes onderhandelende partijen moeten begin volgende week een akkoord voor de begroting 2012 sluiten om tegen het einde van het jaar effectief een begroting te hebben. "Anders halen we het nooit", verklaarde staatssecretaris voor Begroting Melchior Watehelet in de Kamer op een vraag van MR-fractieleider Daniel Bacquelaine. Bij het uitblijven van een akkoord moet men teruggrijpen naar de techniek van de voorlopige twaalfden. Ontslagnemend premier Yves Leterme van zijn kant wees er op dat de beslissing van de Europese Commissie over België in de lijn van de verwachtingen ligt. De Commissie plaatst België onder toezicht omdat ze nog geen weet heeft van maatregelen om de begroting binnen het tekort van drie procent van het bbp terug te dringen. Hij wees erop dat de onderhandelaars de ambitie hebben om het tekort voor volgend jaar terug te dringen tot 2,8 procent van het BBP. Hij herinnerde er nog aan dat hij de toekomstige coalitiepartners op de ernst van de situatie heeft gewezen. (JDH)

De zes onderhandelende partijen moeten begin volgende week een akkoord voor de begroting 2012 sluiten om tegen het einde van het jaar effectief een begroting te hebben. "Anders halen we het nooit", verklaarde staatssecretaris voor Begroting Melchior Watehelet in de Kamer op een vraag van MR-fractieleider Daniel Bacquelaine. Bij het uitblijven van een akkoord moet men teruggrijpen naar de techniek van de voorlopige twaalfden. Ontslagnemend premier Yves Leterme van zijn kant wees er op dat de beslissing van de Europese Commissie over België in de lijn van de verwachtingen ligt. De Commissie plaatst België onder toezicht omdat ze nog geen weet heeft van maatregelen om de begroting binnen het tekort van drie procent van het bbp terug te dringen. Hij wees erop dat de onderhandelaars de ambitie hebben om het tekort voor volgend jaar terug te dringen tot 2,8 procent van het BBP. Hij herinnerde er nog aan dat hij de toekomstige coalitiepartners op de ernst van de situatie heeft gewezen. (JDH)