Geen nieuwe belastingen en geen extra besparingen, en toch is de federale regering erin geslaagd de begroting op koers te houden. Dat heeft onder meer te maken met enkele budgettaire meevallers - zoals de notionele intrestaftrek die door de lage rente aanzienlijk meer opbracht - en een reeks kostenposten die uit de tabellen gehouden konden worden, bijvoorbeeld structurele uitgaven rond terrorismebestrijding.

Bij Groen ziet men weinig reden om tevreden te zijn. 'Er is geen nieuw beleid, alle heikele punten worden doorgeschoven, over eerlijke belastingen spreekt men niet meer en van het nationaal investeringsplan is er al helemaal geen sprake. De goednieuwsshow van de regering heeft iets wereldvreemd,' klinkt het bij Kristof Calvo, fractieleider in het federaal parlement.

Volgens Calvo zijn 'de nieuwe begrotingsbijstellingen een gemiste kans om gehoor te geven aan de brede roep om rechtvaardigheid' en een 'eerlijke bijdrage van de grote vermogens'. 'KMO's en werknemers moeten minder worden belast, multinationals en grootste vermogens kunnen wel een extra steentje bijdragen.'

Er komt geen enkele inspanning om de neergang van de koopkracht terug te draaien

Meryame Kitir (sp.a)

Vooral de vennootschapsbelasting moet dringend de beloofde hervorming krijgen, klinkt het, anders dreigt dat ons land jobs te kosten. Die hervorming ligt overigens al een tijd klaar op het kabinet-Van Overtveldt, maar voor CD&V moet die gepaard gaan met een meerwaardebelasting. Omdat daar nog steeds geen akkoord over gevonden is (en omdat precies dat thema voor een kleine regeringscrisis zorgde eind 2016), besloot de regering-Michel die discussie nu buiten het bestek van de begrotingscontrole te houden.

Sp.a: 'Beslist om niet te beslissen: dan raak je het snel eens'

Ook bij sp.a spreekt men van een 'gemiste kans'. 'We horen dat er snel een akkoord is gevonden. Maar goed: men heeft beslist om niet te beslissen - dan raak je het natuurlijk snel eens,' is Meryame Kitir scherp. 'De regering schuift de grote vehikels voor zich uit.'

Meryame Kitir, Belga Image
Meryame Kitir © Belga Image

Doorn in het oog is net zoals bij de groenen het uitblijven van een nieuwe vennootschapsbelasting en de meerwaardebelasting. 'België is het enige land in Europa waar de koopkracht daalt. Met die hervormingen konden ze daar iets aan doen, maar nu komt er geen enkele inspanning om de neergang van de koopkracht terug te draaien. De socialisten zijn bovendien al lang vragende partij om een deel van de besparingen in de zorg alsnog te schrappen. 'De conventie met de artsen en kinesisten loopt op de klippen, en steeds weer zijn het de mensen die de factuur betalen.'

Dat er geen nieuwe belastingen gehoffen worden om de begroting op koers te houden, vindt Kitir niet erg verrassend. 'Deze regering is kampioen in belastingen heffen, dat hebben ze al genoeg gedaan. Maar wij verwachten nu eindelijk een rechtvaardige fiscaliteit. De regering probeert ons ook wijs te maken dat ze nog steeds naar een structureel evenwicht in 2018 streven. Laten we dan niet vergeten dat ze nog op zoek moeten naar 9 miljard euro voor dat evenwicht. Dat is heel veel.'

Geen nieuwe belastingen en geen extra besparingen, en toch is de federale regering erin geslaagd de begroting op koers te houden. Dat heeft onder meer te maken met enkele budgettaire meevallers - zoals de notionele intrestaftrek die door de lage rente aanzienlijk meer opbracht - en een reeks kostenposten die uit de tabellen gehouden konden worden, bijvoorbeeld structurele uitgaven rond terrorismebestrijding.Bij Groen ziet men weinig reden om tevreden te zijn. 'Er is geen nieuw beleid, alle heikele punten worden doorgeschoven, over eerlijke belastingen spreekt men niet meer en van het nationaal investeringsplan is er al helemaal geen sprake. De goednieuwsshow van de regering heeft iets wereldvreemd,' klinkt het bij Kristof Calvo, fractieleider in het federaal parlement. Volgens Calvo zijn 'de nieuwe begrotingsbijstellingen een gemiste kans om gehoor te geven aan de brede roep om rechtvaardigheid' en een 'eerlijke bijdrage van de grote vermogens'. 'KMO's en werknemers moeten minder worden belast, multinationals en grootste vermogens kunnen wel een extra steentje bijdragen.'Vooral de vennootschapsbelasting moet dringend de beloofde hervorming krijgen, klinkt het, anders dreigt dat ons land jobs te kosten. Die hervorming ligt overigens al een tijd klaar op het kabinet-Van Overtveldt, maar voor CD&V moet die gepaard gaan met een meerwaardebelasting. Omdat daar nog steeds geen akkoord over gevonden is (en omdat precies dat thema voor een kleine regeringscrisis zorgde eind 2016), besloot de regering-Michel die discussie nu buiten het bestek van de begrotingscontrole te houden.Ook bij sp.a spreekt men van een 'gemiste kans'. 'We horen dat er snel een akkoord is gevonden. Maar goed: men heeft beslist om niet te beslissen - dan raak je het natuurlijk snel eens,' is Meryame Kitir scherp. 'De regering schuift de grote vehikels voor zich uit.'Doorn in het oog is net zoals bij de groenen het uitblijven van een nieuwe vennootschapsbelasting en de meerwaardebelasting. 'België is het enige land in Europa waar de koopkracht daalt. Met die hervormingen konden ze daar iets aan doen, maar nu komt er geen enkele inspanning om de neergang van de koopkracht terug te draaien. De socialisten zijn bovendien al lang vragende partij om een deel van de besparingen in de zorg alsnog te schrappen. 'De conventie met de artsen en kinesisten loopt op de klippen, en steeds weer zijn het de mensen die de factuur betalen.'Dat er geen nieuwe belastingen gehoffen worden om de begroting op koers te houden, vindt Kitir niet erg verrassend. 'Deze regering is kampioen in belastingen heffen, dat hebben ze al genoeg gedaan. Maar wij verwachten nu eindelijk een rechtvaardige fiscaliteit. De regering probeert ons ook wijs te maken dat ze nog steeds naar een structureel evenwicht in 2018 streven. Laten we dan niet vergeten dat ze nog op zoek moeten naar 9 miljard euro voor dat evenwicht. Dat is heel veel.'