De Vlaamse regering had voor 2020 aanvankelijk een begrotingstekort van 432 miljoen euro ingecalculeerd. Het zou het enige jaar van deze legislatuur worden dat er niet naar een begroting in evenwicht werd gestreefd. Maar de coronacrisis diepte het tekort verder uit. Na de eerste weken van de quasi-lockdown bleek uit een begrotingscontrole van de regering al dat het dit jaar zou oplopen tot 4,14 miljard euro. Daarin zit met name zowat 2,5 miljard euro die ze eenmalig uittrok voor hinder- en compensatiepremies. Ondertussen blijft de rekening oplopen: de Vlaamse regering gaat nu uit van een begrotingstekort tot 6,5 miljard euro. De uitgaven voor onder meer de eenmalige energiepremie en voor het noodfonds vallen hoger uit dan initieel begroot, gaf Diependale dinsdag aan. In een reeks amendementen werden de extra uitgaven voor de aanpak van de coronacrisis aan de begroting toegevoegd. Zo wordt de provisie voor de aanpak van de crisis met 250 miljoen opgetrokken. Ook voor de kapitaalsverhoging bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen, onder meer om het Welvaartsfonds op te richten, worden nieuwe artikels voorzien. De komende jaren zullen moeilijke begrotingen blijven opleveren. Tegen 2024 zullen de jaarlijkse minderinkomsten uit federale dotaties als gevolg van de slechtere economische vooruitzichten nog steeds 1,86 miljard euro bedragen, becijferde de regering op basis van de huidige parameters. Aan de begroting werd tot slot nog een niet-coronagerelateerd amendement toegevoegd. De kustreddingsdienst krijgt 250.000 euro ondersteuning. De Vlaamse steun komt er omdat de financiering vanuit de provincie is weggevallen. Al is er ook hier een corona-aspect: de reddingsdienst zal het bedrag onder meer gebruiken voor extra beschermingsmateriaal en meer personeel omdat de bewaakte zwemzones worden uitgebreid. (Belga)

De Vlaamse regering had voor 2020 aanvankelijk een begrotingstekort van 432 miljoen euro ingecalculeerd. Het zou het enige jaar van deze legislatuur worden dat er niet naar een begroting in evenwicht werd gestreefd. Maar de coronacrisis diepte het tekort verder uit. Na de eerste weken van de quasi-lockdown bleek uit een begrotingscontrole van de regering al dat het dit jaar zou oplopen tot 4,14 miljard euro. Daarin zit met name zowat 2,5 miljard euro die ze eenmalig uittrok voor hinder- en compensatiepremies. Ondertussen blijft de rekening oplopen: de Vlaamse regering gaat nu uit van een begrotingstekort tot 6,5 miljard euro. De uitgaven voor onder meer de eenmalige energiepremie en voor het noodfonds vallen hoger uit dan initieel begroot, gaf Diependale dinsdag aan. In een reeks amendementen werden de extra uitgaven voor de aanpak van de coronacrisis aan de begroting toegevoegd. Zo wordt de provisie voor de aanpak van de crisis met 250 miljoen opgetrokken. Ook voor de kapitaalsverhoging bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen, onder meer om het Welvaartsfonds op te richten, worden nieuwe artikels voorzien. De komende jaren zullen moeilijke begrotingen blijven opleveren. Tegen 2024 zullen de jaarlijkse minderinkomsten uit federale dotaties als gevolg van de slechtere economische vooruitzichten nog steeds 1,86 miljard euro bedragen, becijferde de regering op basis van de huidige parameters. Aan de begroting werd tot slot nog een niet-coronagerelateerd amendement toegevoegd. De kustreddingsdienst krijgt 250.000 euro ondersteuning. De Vlaamse steun komt er omdat de financiering vanuit de provincie is weggevallen. Al is er ook hier een corona-aspect: de reddingsdienst zal het bedrag onder meer gebruiken voor extra beschermingsmateriaal en meer personeel omdat de bewaakte zwemzones worden uitgebreid. (Belga)