Vlaams minister-president Kris Peeters stelde vanmorgen dat er nog bijna geen overleg is geweest met de minister van Pensioenen. De Croo betreurt die uitspraken. Zowel formeel als informeel zijn er de voorbije maanden tal van overlegmomenten geweest en dat overleg gaat voort, luidt het. Het kabinet van de vicepremier wijst er ook op dat regionale overheden, ook de Vlaamse overheid, tal van beslissingen nemen die de pensioenfactuur voor de federale overheid doen stijgen. Zo beslissen ze bijvoorbeeld gunstige uitstapregelingen zodat ambtenaren vroeger met pensioen kunnen. Dat zorgt voor een extra pensioenkost die moet gedragen worden door de federale overheid. Ook de loonsverhogingen voor ambtenaren van de deelstaten zorgen elke keer opnieuw voor hogere pensioenkosten, aldus het kabinet. Vorig jaar bedroeg de totale pensioenfactuur van de Vlaamse gemeenschap volgens Pensioenen 3,3 miljard euro. De federale overheid betaalde daarvan 2,9 miljard, terwijl de werkende Vlaamse ambtenaren 408 miljoen euro betaalden via een bijdrage van 7,5 procent op hun loon. De Vlaamse overheid zelf betaalde volgens het kabinet slechts 7 miljoen aan responsabiliseringsbijdragen, of iets meer dan 0,2 procent van de totale pensioenfactuur. (NICOLAS LAMBERT)

Vlaams minister-president Kris Peeters stelde vanmorgen dat er nog bijna geen overleg is geweest met de minister van Pensioenen. De Croo betreurt die uitspraken. Zowel formeel als informeel zijn er de voorbije maanden tal van overlegmomenten geweest en dat overleg gaat voort, luidt het. Het kabinet van de vicepremier wijst er ook op dat regionale overheden, ook de Vlaamse overheid, tal van beslissingen nemen die de pensioenfactuur voor de federale overheid doen stijgen. Zo beslissen ze bijvoorbeeld gunstige uitstapregelingen zodat ambtenaren vroeger met pensioen kunnen. Dat zorgt voor een extra pensioenkost die moet gedragen worden door de federale overheid. Ook de loonsverhogingen voor ambtenaren van de deelstaten zorgen elke keer opnieuw voor hogere pensioenkosten, aldus het kabinet. Vorig jaar bedroeg de totale pensioenfactuur van de Vlaamse gemeenschap volgens Pensioenen 3,3 miljard euro. De federale overheid betaalde daarvan 2,9 miljard, terwijl de werkende Vlaamse ambtenaren 408 miljoen euro betaalden via een bijdrage van 7,5 procent op hun loon. De Vlaamse overheid zelf betaalde volgens het kabinet slechts 7 miljoen aan responsabiliseringsbijdragen, of iets meer dan 0,2 procent van de totale pensioenfactuur. (NICOLAS LAMBERT)