Algemeen voorzitter Guy Peeters zegt dat het begrotingsakkoord "ongeziene besparingen" oplegt aan de ziekteverzekering. Die moet volgend jaar 2,3 miljard euro besparen, goed voor een vijfde van de totale inspanning, terwijl de ziekteverzekering maar 13,4 procent van de totale overheidsuitgaven vertegenwoordigt. De uitgaven voor de gezondheidszorg mogen volgend jaar maar met 1,8 procent stijgen, maar de spontane groei wordt bij ongewijzigd beleid geraamd op 3,4 procent, zegt het socialistisch ziekenfonds. De mutualiteit wil meewerken aan hervormingen, maar vreest dat de factuur uiteindelijk naar de patiënt zal worden doorgeschoven. "Als de ziekteverzekering haar budget overschrijdt, zal de patiënt dit voelen. We moeten dit ten allen prijze vermijden en vaart zetten achter structurele hervormingen", zegt Peeters. Het risico is groot dat artsen en zorgverstrekkers geen tariefakkoord zullen sluiten en supplementen aan de patiënt zullen doorrekenen, zegt het ziekenfonds. "Indien nodig, moet de regering tarieven opleggen", besluit Peeters. (JDE)

Algemeen voorzitter Guy Peeters zegt dat het begrotingsakkoord "ongeziene besparingen" oplegt aan de ziekteverzekering. Die moet volgend jaar 2,3 miljard euro besparen, goed voor een vijfde van de totale inspanning, terwijl de ziekteverzekering maar 13,4 procent van de totale overheidsuitgaven vertegenwoordigt. De uitgaven voor de gezondheidszorg mogen volgend jaar maar met 1,8 procent stijgen, maar de spontane groei wordt bij ongewijzigd beleid geraamd op 3,4 procent, zegt het socialistisch ziekenfonds. De mutualiteit wil meewerken aan hervormingen, maar vreest dat de factuur uiteindelijk naar de patiënt zal worden doorgeschoven. "Als de ziekteverzekering haar budget overschrijdt, zal de patiënt dit voelen. We moeten dit ten allen prijze vermijden en vaart zetten achter structurele hervormingen", zegt Peeters. Het risico is groot dat artsen en zorgverstrekkers geen tariefakkoord zullen sluiten en supplementen aan de patiënt zullen doorrekenen, zegt het ziekenfonds. "Indien nodig, moet de regering tarieven opleggen", besluit Peeters. (JDE)