Het uitgangspunt van de drie scenario's is een inspanning van 3,449 miljard euro om de begroting 2013 binnen een tekort van 2,15 procent van het bbp te houden met een verwachte groei van 0,7 procent van het bbp. Er komt geen indexsprong en geen belasting op de meerwaarde van aandelen, maar er is aandacht voor de competitiviteit. De premier voorziet voor 1,2 miljard aan besparingen op de uitgaven, nagenoeg gelijk verdeeld over de primaire uitgaven en sociale zekerheid. Aan inkomstenzijde wordt 967 miljoen gehaald via een hervorming van de notionele intrestaftrek, een minimumbelasting voor grote bedrijven, de invoering van een vennootschapsbelasting voor intercommunales die concurreren met privébedrijven, een verhoging van accijnzen op tabak en de verhoging van de roerende voorheffing van 21 naar 25 procent. Tenslotte komt er 1,275 miljard van overige maatregelen zoals de strijd tegen fiscale en sociale fraude, het beëindigen van de fiscale regularisatie, en een verhoging van de bijdrage van de banken. In een eerste scenario worden enkel relancemaatregelen zonder budgettaire impact genomen zoals de modernisering van de arbeidsmarkt en een flexibelere arbeidsduur. In het tweede scenario worden voor 561 miljoen aan relancemaatregelen genomen zoals een belastingkrediet voor lage en middeninkomens, een lastenverlaging voor bedrijven en een fiscaal voordeel voor investeringen in risicokapitaal. In scenario drie wordt die enveloppe opgetrokken tot ruim een miljard euro. (LAURIE DIEFFEMBACQ)

Het uitgangspunt van de drie scenario's is een inspanning van 3,449 miljard euro om de begroting 2013 binnen een tekort van 2,15 procent van het bbp te houden met een verwachte groei van 0,7 procent van het bbp. Er komt geen indexsprong en geen belasting op de meerwaarde van aandelen, maar er is aandacht voor de competitiviteit. De premier voorziet voor 1,2 miljard aan besparingen op de uitgaven, nagenoeg gelijk verdeeld over de primaire uitgaven en sociale zekerheid. Aan inkomstenzijde wordt 967 miljoen gehaald via een hervorming van de notionele intrestaftrek, een minimumbelasting voor grote bedrijven, de invoering van een vennootschapsbelasting voor intercommunales die concurreren met privébedrijven, een verhoging van accijnzen op tabak en de verhoging van de roerende voorheffing van 21 naar 25 procent. Tenslotte komt er 1,275 miljard van overige maatregelen zoals de strijd tegen fiscale en sociale fraude, het beëindigen van de fiscale regularisatie, en een verhoging van de bijdrage van de banken. In een eerste scenario worden enkel relancemaatregelen zonder budgettaire impact genomen zoals de modernisering van de arbeidsmarkt en een flexibelere arbeidsduur. In het tweede scenario worden voor 561 miljoen aan relancemaatregelen genomen zoals een belastingkrediet voor lage en middeninkomens, een lastenverlaging voor bedrijven en een fiscaal voordeel voor investeringen in risicokapitaal. In scenario drie wordt die enveloppe opgetrokken tot ruim een miljard euro. (LAURIE DIEFFEMBACQ)