Door de inspanning van 2,5 miljard euro moet ons land erin slagen om het begrotingstekort dit jaar terug te dringen tot 2,8 procent van het bbp. Daarmee doet ons land het volgens Di Rupo bijzonder goed in Europa. "Kijk naar Nederland. Daar is het tekort 4,5 procent", klonk het. De inspanning van 2,5 miljard bestaat uit 1,819 miljard euro aan besparingen en nieuwe inkomsten en uit een reserve van 650 miljoen euro. De 1,819 miljard komt onder meer uit eenmalige inkomsten en andere maatregelen zoals een bedrag van 289,6 miljoen euro bij bpost, 200 miljoen euro door de hervorming van de heffing op de pensioenverzekeringen en 110 miljoen euro van het Waarborgfonds. Er is ook voor 295 miljoen bijkomend gesnoeid in de primaire uitgaven, met onder meer 93 miljoen in de sociale zekerheid en 50 miljoen bij ontwikkelingssamenwerking. Aan de inkomstenkant is er sprake van 126 miljoen aan bijkomende fiscale inkomsten. Dat bedrag komt van de hogere opbrengsten uit de accijnzen op tabak (61 miljoen), een hogere beurstaks (37,2 miljoen euro), boetes op btw-ontduiking (12,5 miljoen euro) en het aanpakken van misbruiken door buitenlandse pensioenfondsen (15 miljoen euro). (PVO)

Door de inspanning van 2,5 miljard euro moet ons land erin slagen om het begrotingstekort dit jaar terug te dringen tot 2,8 procent van het bbp. Daarmee doet ons land het volgens Di Rupo bijzonder goed in Europa. "Kijk naar Nederland. Daar is het tekort 4,5 procent", klonk het. De inspanning van 2,5 miljard bestaat uit 1,819 miljard euro aan besparingen en nieuwe inkomsten en uit een reserve van 650 miljoen euro. De 1,819 miljard komt onder meer uit eenmalige inkomsten en andere maatregelen zoals een bedrag van 289,6 miljoen euro bij bpost, 200 miljoen euro door de hervorming van de heffing op de pensioenverzekeringen en 110 miljoen euro van het Waarborgfonds. Er is ook voor 295 miljoen bijkomend gesnoeid in de primaire uitgaven, met onder meer 93 miljoen in de sociale zekerheid en 50 miljoen bij ontwikkelingssamenwerking. Aan de inkomstenkant is er sprake van 126 miljoen aan bijkomende fiscale inkomsten. Dat bedrag komt van de hogere opbrengsten uit de accijnzen op tabak (61 miljoen), een hogere beurstaks (37,2 miljoen euro), boetes op btw-ontduiking (12,5 miljoen euro) en het aanpakken van misbruiken door buitenlandse pensioenfondsen (15 miljoen euro). (PVO)