Bij de aanvang van de vergadering stelden meerdere vicepremiers dat de oefening nog zwaarder dreigt te worden door de tegenvallende economische groei. Het monotoringcomité becijferde dat er 3,4 miljard euro nodig is om de begroting 2013 binnen het tekort van 2,15 procent van het bbp te houden, zoals aan Europa beloofd. Daarbij ging het uit van een groei van 0,7 procent, maar het IMF meent dat dat voor ons land slechts 0,3 procent zal zijn, wat een bijkomende last van 600 miljoen euro zou betekenen. De federale regering rekent er echter op dat gemeenschappen en gewesten een deel van dat bedrag zullen leveren, en dat zij ook de usurperende bevoegdheden op zich nemen. Die usurperende bevoegdheden zijn bevoegdheden die reeds overgeheveld werden, maar die de federale regering tot vandaag nog draagt. Die zijn goed voor uitgaven ten belope van 300 miljoen euro. Woensdag was er sprake van dat de topministers zich dit weekend ook zouden buigen over anticrisismaatregelen, maar het is niet duidelijk in hoeverre dat reeds gebeurd is. De topministers zouden zaterdag tot 22 of 23 uur doorwerken. (MVL)

Bij de aanvang van de vergadering stelden meerdere vicepremiers dat de oefening nog zwaarder dreigt te worden door de tegenvallende economische groei. Het monotoringcomité becijferde dat er 3,4 miljard euro nodig is om de begroting 2013 binnen het tekort van 2,15 procent van het bbp te houden, zoals aan Europa beloofd. Daarbij ging het uit van een groei van 0,7 procent, maar het IMF meent dat dat voor ons land slechts 0,3 procent zal zijn, wat een bijkomende last van 600 miljoen euro zou betekenen. De federale regering rekent er echter op dat gemeenschappen en gewesten een deel van dat bedrag zullen leveren, en dat zij ook de usurperende bevoegdheden op zich nemen. Die usurperende bevoegdheden zijn bevoegdheden die reeds overgeheveld werden, maar die de federale regering tot vandaag nog draagt. Die zijn goed voor uitgaven ten belope van 300 miljoen euro. Woensdag was er sprake van dat de topministers zich dit weekend ook zouden buigen over anticrisismaatregelen, maar het is niet duidelijk in hoeverre dat reeds gebeurd is. De topministers zouden zaterdag tot 22 of 23 uur doorwerken. (MVL)