Bij het opstellen van de begroting 2013 wil de federale regering de usurperende bevoegdheden (die federaal worden betaald, maar in feite al tot de bevoegdheden van de deelstaten behoren) naar gemeenschappen of gewesten doorschuiven zonder de 300 miljoen euro ervan mee te geven. Het gaat onder meer om het grootsteden- en wetenschapsbeleid en ontwikkelingssamenwerking. Kris Peeters verklaarde dat de gesprekken over het thema in de zomer plots stilvielen. Voor de minister-president kan het niet dat de federale regering de bevoegdheden zou overhevelen zonder de middelen voor het nakomen van de engagementen die ze zelf al heeft aangegaan. De tegenvallende economische groei zal ook voor de Vlaamse begroting invloed hebben. Indien het groeicijfer van de voorziene 0,7 procent naar 0,3 zou zakken, moet er bij de begrotingscontrole van maart of april 80 miljoen euro gevonden worden. In de begroting 2013 is al 60 miljoen ingeschreven voor de pensioenbijdragen van de ambtenaren, maar de minister-president betreurt dat er nog bijna geen overleg geweest is met de minister van Pensioenen. Kris Peeters wijst er ook nog op dat de Vlaamse regering met een begroting in evenwicht al een grote bijdrage levert voor de federale en andere regeringen. (DLA)

Bij het opstellen van de begroting 2013 wil de federale regering de usurperende bevoegdheden (die federaal worden betaald, maar in feite al tot de bevoegdheden van de deelstaten behoren) naar gemeenschappen of gewesten doorschuiven zonder de 300 miljoen euro ervan mee te geven. Het gaat onder meer om het grootsteden- en wetenschapsbeleid en ontwikkelingssamenwerking. Kris Peeters verklaarde dat de gesprekken over het thema in de zomer plots stilvielen. Voor de minister-president kan het niet dat de federale regering de bevoegdheden zou overhevelen zonder de middelen voor het nakomen van de engagementen die ze zelf al heeft aangegaan. De tegenvallende economische groei zal ook voor de Vlaamse begroting invloed hebben. Indien het groeicijfer van de voorziene 0,7 procent naar 0,3 zou zakken, moet er bij de begrotingscontrole van maart of april 80 miljoen euro gevonden worden. In de begroting 2013 is al 60 miljoen ingeschreven voor de pensioenbijdragen van de ambtenaren, maar de minister-president betreurt dat er nog bijna geen overleg geweest is met de minister van Pensioenen. Kris Peeters wijst er ook nog op dat de Vlaamse regering met een begroting in evenwicht al een grote bijdrage levert voor de federale en andere regeringen. (DLA)