Het klopt dat de federale regering geen overleg gepleegd heeft met de gewesten over de 750 miljoen euro die niet moet worden doorgestort naar de deelstaten. "Maar er was ook geen reden om overleg te organiseren. Dit was geen beslissing, maar een berekening op basis van een wettelijk mechanisme", zei premier Charles Michel tijdens enkele radio-interviews.

Na de afronding van de begrotingscontrole bleek maandag dat op basis van de meest actuele berekening van de geldstromen uit de financieringswet - meer bepaald de voorafbetalingen in de personenbelasting - de federale regering 750 miljoen euro minder moet doorstorten naar de gewesten. Vlaanderen mist daardoor 396 miljoen, Wallonië 247 miljoen en Brussel 105 miljoen euro.

De PS - die federaal in de oppositie zit - en met name haar Brusselse minister-president Rudi Vervoort hebben felle kritiek op die hoge factuur voor de deelstaten en het gebrek aan overleg.

Een berekening, geen beslissing

Charles Michel zegt "een beetje verbaasd" te zijn over die kritiek. "Het gaat hier om een berekening van de FOD Financiën op basis van de financieringswet, niet om een beslissing. Niet meer, niet minder", klonk het op Radio 1. Volgens Michel nam het federale niveau samen met de gewesten kennis van de cijfers. De premier had naar eigen zeggen dan ook geen enkele reden om overleg met de deelstaten te organiseren.

De liberale MR van Michel maakt geen deel uit van de Brusselse en de Waalse regeringen. De premier zegt wel te begrijpen dat zo'n slecht nieuws niet aangenaam is voor de gewesten. "Ik hoop dat ze de beste beslissingen kunnen vinden, zoals wij op federaal vlak."

Woensdag staat een vergadering van het Overlegcomité gepland. De zesde staatshervorming en de gevolgen ervan staan officieel niet op de agenda, maar het dossier kan wel aan bod komen, luidt het in de omgeving van Michel. Zelf zei hij op Bel-RTL dat de vergadering met de ministers-presidenten de kans biedt de geldstromen "rustig en in alle transparantie" te bespreken.

Deelstaten krijgen in 2018 een meevaller

Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke verdedigde op de radio het begrotingsakkoord. Hij legde uit dat bij de finale afrekening van de personenbelasting in 2018 de middelen net wel naar de deelstaten kunnen gaan. "Nu gaat het om 750 miljoen euro die de federale regering niet zou moeten doorstorten, maar de rekening komt in 2018. Voor de deelstaten geldt het omgekeerde: zij kunnen in 2018 wel een meevaller krijgen." Ook niet onbelangrijk, zei Beke, is dat de federale regering de helft van de 750 miljoen euro op zak houdt als buffer. (Belga/TE)

Het klopt dat de federale regering geen overleg gepleegd heeft met de gewesten over de 750 miljoen euro die niet moet worden doorgestort naar de deelstaten. "Maar er was ook geen reden om overleg te organiseren. Dit was geen beslissing, maar een berekening op basis van een wettelijk mechanisme", zei premier Charles Michel tijdens enkele radio-interviews.Na de afronding van de begrotingscontrole bleek maandag dat op basis van de meest actuele berekening van de geldstromen uit de financieringswet - meer bepaald de voorafbetalingen in de personenbelasting - de federale regering 750 miljoen euro minder moet doorstorten naar de gewesten. Vlaanderen mist daardoor 396 miljoen, Wallonië 247 miljoen en Brussel 105 miljoen euro. De PS - die federaal in de oppositie zit - en met name haar Brusselse minister-president Rudi Vervoort hebben felle kritiek op die hoge factuur voor de deelstaten en het gebrek aan overleg. Charles Michel zegt "een beetje verbaasd" te zijn over die kritiek. "Het gaat hier om een berekening van de FOD Financiën op basis van de financieringswet, niet om een beslissing. Niet meer, niet minder", klonk het op Radio 1. Volgens Michel nam het federale niveau samen met de gewesten kennis van de cijfers. De premier had naar eigen zeggen dan ook geen enkele reden om overleg met de deelstaten te organiseren. De liberale MR van Michel maakt geen deel uit van de Brusselse en de Waalse regeringen. De premier zegt wel te begrijpen dat zo'n slecht nieuws niet aangenaam is voor de gewesten. "Ik hoop dat ze de beste beslissingen kunnen vinden, zoals wij op federaal vlak." Woensdag staat een vergadering van het Overlegcomité gepland. De zesde staatshervorming en de gevolgen ervan staan officieel niet op de agenda, maar het dossier kan wel aan bod komen, luidt het in de omgeving van Michel. Zelf zei hij op Bel-RTL dat de vergadering met de ministers-presidenten de kans biedt de geldstromen "rustig en in alle transparantie" te bespreken. Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke verdedigde op de radio het begrotingsakkoord. Hij legde uit dat bij de finale afrekening van de personenbelasting in 2018 de middelen net wel naar de deelstaten kunnen gaan. "Nu gaat het om 750 miljoen euro die de federale regering niet zou moeten doorstorten, maar de rekening komt in 2018. Voor de deelstaten geldt het omgekeerde: zij kunnen in 2018 wel een meevaller krijgen." Ook niet onbelangrijk, zei Beke, is dat de federale regering de helft van de 750 miljoen euro op zak houdt als buffer. (Belga/TE)