Formateur Elio Di Rupo en de zes onderhandelende partijen zitten opnieuw samen in het voorzitterschap om verder te onderhandelen over de begrotingswerkzaamheden. Onderwerp van discussie zijn de pensioenen en de gezondheidszorg.

Het is nog niet zeker wanneer de onderhandelaars zullen landen met de begrotingswerkzaamheden. MR-vicepremier Didier Reynders had het over "de komende uren of dagen". Van belang is voor hem dat de onderhandelaars "een correct antwoord aan Europa" geven. Dat betekent een goede begroting 2012 met een vermindering van de uitgaven én diepgaande hervorming op de middellange termijn.

Open VLD-onderhandelaar Vincent Van Quickenborne benadrukte dat er een evenwichtige begroting nodig is met echte hervormingen. "Geen begroting die de factuur doorschuift naar de werkende mensen of de bedrijven die elke dag jobs creëren", luidde het. Het vervolg van de onderhandelingen kan volgens hem snel gaan, indien iedereen bereid is grondige hervormingen door te voeren. Van Quickenborne benadrukte dat iedereen inspanningen zal moeten doen: "de bedrijven, de werklozen, de bruggepensioneerden. Zij die denken te ontsnappen of dat willen, maken zich illusies".

Sfeer rond de onderhandelingstafel

Wat het luik pensioenen betreft, zei sp.a-voorzitter Bruno Tobback dat iedereen zich er nu wel van bewust is dat er langer zal moeten worden gewerkt. De nadruk daarbij moet voor hem niet zozeer op de leeftijd liggen, dan wel op het aantal gewerkte jaren. Over de sfeer rond de tafel wees Tobback erop dat die altijd moeilijk en hard is, "maar het moet fair zijn".

Didier Reynders stelde dat de sfeer tussen de liberalen en de socialisten "zo goed als mogelijk" is. Hij wees erop dat het een zeer moeilijk moment is en dat beide partijen niet dezelfde mening hebben over de hervormingen, "maar het was zeer correct gisteren", aldus Reynders.

"Wijsheid en spoed" zijn de kernbegrippen die cdH-vicepremier Joëlle Milquet naar voren schuift voor de verdere begrotingswerkzaamheden. Ze riep iedereen op te onthouden "dat achter de cijfers ook mensen schuilen". (Belga/INM)

Formateur Elio Di Rupo en de zes onderhandelende partijen zitten opnieuw samen in het voorzitterschap om verder te onderhandelen over de begrotingswerkzaamheden. Onderwerp van discussie zijn de pensioenen en de gezondheidszorg. Het is nog niet zeker wanneer de onderhandelaars zullen landen met de begrotingswerkzaamheden. MR-vicepremier Didier Reynders had het over "de komende uren of dagen". Van belang is voor hem dat de onderhandelaars "een correct antwoord aan Europa" geven. Dat betekent een goede begroting 2012 met een vermindering van de uitgaven én diepgaande hervorming op de middellange termijn. Open VLD-onderhandelaar Vincent Van Quickenborne benadrukte dat er een evenwichtige begroting nodig is met echte hervormingen. "Geen begroting die de factuur doorschuift naar de werkende mensen of de bedrijven die elke dag jobs creëren", luidde het. Het vervolg van de onderhandelingen kan volgens hem snel gaan, indien iedereen bereid is grondige hervormingen door te voeren. Van Quickenborne benadrukte dat iedereen inspanningen zal moeten doen: "de bedrijven, de werklozen, de bruggepensioneerden. Zij die denken te ontsnappen of dat willen, maken zich illusies". Sfeer rond de onderhandelingstafel Wat het luik pensioenen betreft, zei sp.a-voorzitter Bruno Tobback dat iedereen zich er nu wel van bewust is dat er langer zal moeten worden gewerkt. De nadruk daarbij moet voor hem niet zozeer op de leeftijd liggen, dan wel op het aantal gewerkte jaren. Over de sfeer rond de tafel wees Tobback erop dat die altijd moeilijk en hard is, "maar het moet fair zijn". Didier Reynders stelde dat de sfeer tussen de liberalen en de socialisten "zo goed als mogelijk" is. Hij wees erop dat het een zeer moeilijk moment is en dat beide partijen niet dezelfde mening hebben over de hervormingen, "maar het was zeer correct gisteren", aldus Reynders. "Wijsheid en spoed" zijn de kernbegrippen die cdH-vicepremier Joëlle Milquet naar voren schuift voor de verdere begrotingswerkzaamheden. Ze riep iedereen op te onthouden "dat achter de cijfers ook mensen schuilen". (Belga/INM)