Door het schrappen van de 50 miljoen tijdens het begrotingsconclaaf dient geen enkel programma afgevoerd te worden. Een deel van de som heeft betrekking op het "uitstel van het overnemen van schulden" en een betaling aan een regionale stichting. (GGD)

Door het schrappen van de 50 miljoen tijdens het begrotingsconclaaf dient geen enkel programma afgevoerd te worden. Een deel van de som heeft betrekking op het "uitstel van het overnemen van schulden" en een betaling aan een regionale stichting. (GGD)