De verschillende ministers van Volksgezondheid beslisten dinsdag onder meer dat mensen die minder dan vijf maanden geleden de laatste dosis van hun basisvaccinatie of een boosterprik hebben gekregen, niet langer in quarantaine moeten na een hoogrisicocontact. Die mensen moeten bovendien ook geen PCR-test meer laten afnemen. "Ik begrijp waarom men die maatregelen neemt. Op die manier wordt de eerstelijnszorg ontlast en wordt een antwoord geboden op de vrees voor absenteïsme in kritische sectoren, maar men introduceert wel een extra risico", aldus Van Ranst. Daarom raadt de viroloog recent gevaccineerden die een hoogrisicocontact hebben gehad aan om heel voorzichtig te zijn en in de mate van het mogelijke zo weinig mogelijk mensen te zien en zo veel mogelijk van thuis uit te werken. Daarnaast pleit Van Ranst ervoor om de eerste dagen een FFP2-masker te dragen. De viroloog hoopt dat met het versoepelen van de quarantaine- en teststrategie - die andermaal verder ging dan wat de experts hadden vooropgesteld - er op het Overlegcomité donderdag niet nog extra versoepelingen worden doorgevoerd. Van Ranst stipt ten slotte nog aan dat de omikronvariant in eerste instantie vooral in de keel terug te vinden is en niet in de neus. De zelftesten die momenteel op de markt zijn, zijn echter niet geschikt voor een staalname in de keel. Aangezien het enige tijd zal duren vooraleer de tests aangepast zijn, raadt Van Ranst aan om bij het afnemen van een zelftest toch ook te proberen om een staaltje uit de keel te nemen. (Belga)

De verschillende ministers van Volksgezondheid beslisten dinsdag onder meer dat mensen die minder dan vijf maanden geleden de laatste dosis van hun basisvaccinatie of een boosterprik hebben gekregen, niet langer in quarantaine moeten na een hoogrisicocontact. Die mensen moeten bovendien ook geen PCR-test meer laten afnemen. "Ik begrijp waarom men die maatregelen neemt. Op die manier wordt de eerstelijnszorg ontlast en wordt een antwoord geboden op de vrees voor absenteïsme in kritische sectoren, maar men introduceert wel een extra risico", aldus Van Ranst. Daarom raadt de viroloog recent gevaccineerden die een hoogrisicocontact hebben gehad aan om heel voorzichtig te zijn en in de mate van het mogelijke zo weinig mogelijk mensen te zien en zo veel mogelijk van thuis uit te werken. Daarnaast pleit Van Ranst ervoor om de eerste dagen een FFP2-masker te dragen. De viroloog hoopt dat met het versoepelen van de quarantaine- en teststrategie - die andermaal verder ging dan wat de experts hadden vooropgesteld - er op het Overlegcomité donderdag niet nog extra versoepelingen worden doorgevoerd. Van Ranst stipt ten slotte nog aan dat de omikronvariant in eerste instantie vooral in de keel terug te vinden is en niet in de neus. De zelftesten die momenteel op de markt zijn, zijn echter niet geschikt voor een staalname in de keel. Aangezien het enige tijd zal duren vooraleer de tests aangepast zijn, raadt Van Ranst aan om bij het afnemen van een zelftest toch ook te proberen om een staaltje uit de keel te nemen. (Belga)