De ministerraad heeft vrijdag het licht op groen gezet voor de opheffing van het Zilverfonds. 'En zo komt er een einde aan een fonds dat nooit een fonds was, maar een lege doos', zei minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).
...

De ministerraad heeft vrijdag het licht op groen gezet voor de opheffing van het Zilverfonds. 'En zo komt er een einde aan een fonds dat nooit een fonds was, maar een lege doos', zei minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).In 2001 werd het Zilverfonds in het leven geroepen door de toenmalige regering-Verhofstadt, gevormd door de liberalen, socialisten en de groenen. Het was de bedoeling om een buffer aan te leggen om de vergrijzingskosten op te vangen, de stijgende kosten van pensioenen en gezondheidszorg omdat de bevolking steeds ouder wordt.Het Zilverfonds moest worden gespijsd met overschotten op de begroting en kwam uit de koker van vicepremier en minister van begroting Johan Vande Lanotte (SP.A). 'We zullen de lage rente gebruiken om te anticiperen op de vergrijzing', zo klonk het officieel. Het tegenovergestelde gebeurde: de paars-groene regering deelde het geld vrolijk uit, er werden geen overschotten in het Zilverfonds gestoken. Dat hele Zilverfonds-verhaal bleek niet meer dan holle retoriek van een regering die het geld uitstrooide.Vanaf de eerste dag is er voor gewaarschuwd dat het Zilverfonds niet meer was dan make up: het gaf de schijn dat het vergrijzingsprobleem werd aangepakt, maar het resultaat was zelfs het tegenovergestelde: doordat men deed alsof men bezig was met te anticiperen op de stijgende vergrijzingskosten, was er nog minder druk om ons pensioenstelsel te hervormen.Verantwoordelijke minister uit de paars-groene regering-Verhofstadt zijn het Zilverfonds tot de laatste snik blijven verdedigen. Maar specialisten wisten beter en zegden dat ook. Michel Jadot, topambtenaar met PS-stempel, die de Nationale Pensioenconferentie moest coördineren, zei in een interview met Knack bijvoorbeeld: 'Dat Zilverfonds is pure hypocrisie'. Aan die hypocrisie wordt nu een eind gemaakt. De verantwoordelijkheid van de paars-groene regering Verhofstadt dat we niet zijn voorbereid op de lang aangekondigde vergrijzingsgolf is verpletterend.Als er in ons land vandaag pijnlijke hervormingen op stapel staan, dan komt dat voor niet onbelangrijke mate omdat de paars-groene regering toen het economisch beter ging niets heeft ondernomen om echt te anticiperen op de vergrijzingskosten waarmee we vandaag geconfronteerd worden. Zakenkrant De Tijd berekende het nog eens: zelfs als je justitie en defensie volledig afschaft en het geld gebruikt om alleen maar de extra vergrijzingskosten tijdens deze regeerperiode te betalen, dan nog heb je te weinig. Onze uitgaven voor pensioenen, nu 40 miljard euro per jaar, stijgen met zowat 1,5 miljard euro per jaar. Daarop zijn wie niet voorbereid en daarom zien we vandaag zo af. Met dank aan de politici die de afgelopen decennia ons land bestuurden en ons een rad voor de ogen draaiden.