Bij de import van goederen uit niet-Europese landen komt vaak heel wat papierwerk kijken. Als het van de Europese Commissie afhangt, zullen douaneformaliteiten, voedselveiligheidscontroles en andere vereisten in de toekomst met een unieke online aanvraag in orde kunnen worden gemaakt. Dat moet de import en export van goederen sneller laten verlopen en de bedrijven kosten besparen. De Commissie rekent voor dat de hervorming, die gefaseerd zou worden ingevoerd, de bedrijfswereld over een periode van zeven jaar 690 miljoen euro kan opleveren. Daarna zou het om een jaarlijkse besparing van 140 tot 220 miljoen euro gaan. Het voorstel maakt deel uit van een actieplan om de Europese douane-unie te versterken als hoeksteen van de eengemaakte markt. "Het is duidelijk geworden dat slimmere werkmethoden nodig zijn zodat de douaneautoriteiten (van de lidstaten, red.) opgewassen zijn tegen hun lange en groeiende lijst van verantwoordelijkheden", luidt het bij de Commissie. Andere maatregelen beogen een grootschaliger gebruik van data door de douanediensten, afkomstig van bijvoorbeeld Europol en het Schengeninformatiesysteem (SIS), het opvoeren van de strijd tegen fraude in de e-commerce en een betere samenwerking met strategische partners als China. (Belga)

Bij de import van goederen uit niet-Europese landen komt vaak heel wat papierwerk kijken. Als het van de Europese Commissie afhangt, zullen douaneformaliteiten, voedselveiligheidscontroles en andere vereisten in de toekomst met een unieke online aanvraag in orde kunnen worden gemaakt. Dat moet de import en export van goederen sneller laten verlopen en de bedrijven kosten besparen. De Commissie rekent voor dat de hervorming, die gefaseerd zou worden ingevoerd, de bedrijfswereld over een periode van zeven jaar 690 miljoen euro kan opleveren. Daarna zou het om een jaarlijkse besparing van 140 tot 220 miljoen euro gaan. Het voorstel maakt deel uit van een actieplan om de Europese douane-unie te versterken als hoeksteen van de eengemaakte markt. "Het is duidelijk geworden dat slimmere werkmethoden nodig zijn zodat de douaneautoriteiten (van de lidstaten, red.) opgewassen zijn tegen hun lange en groeiende lijst van verantwoordelijkheden", luidt het bij de Commissie. Andere maatregelen beogen een grootschaliger gebruik van data door de douanediensten, afkomstig van bijvoorbeeld Europol en het Schengeninformatiesysteem (SIS), het opvoeren van de strijd tegen fraude in de e-commerce en een betere samenwerking met strategische partners als China. (Belga)