Concreet zullen meer beroepsgroepen onder de wet vallen, die niet langer spreekt van privédetectives maar van private onderzoekers. Zo zullen ook auditors die binnen de bedrijfsmuren diefstallen en andere fraudes onderzoeken, onder de nieuwe wet vallen. Er komen ook strengere regels voor de onderzoeken, met onder meer verplichte meldingen aan het gerecht en meer rechten voor zij die onderzocht worden. Werkgevers die een onderzoek vragen, krijgen meer verplichtingen opgelegd. Daardoor vergroot het risico dat een onderzoek nietig wordt verklaard doordat een verplichting niet is nageleefd. "Minister Milquet maakt een fraudeursvriendelijke wet", vindt Frank Staelens van het Instituut van Forensische Auditors. "Het zal moeilijk worden voor onze interne auditdiensten om interne fraudes nog efficiënt te bestrijden", luidt het ook bij Febelfin. "Het moet nog mogelijk zijn voor bedrijven om zelf onderzoeken te voeren naar werknemers die laakbare feiten hebben gepleegd", treedt het VBO bij. Minister Milquet is echter niet onder de indruk. "Ik luisterde naar de verzuchtingen uit de bedrijfswereld en sommige waren pertinent. Maar ik moet ook de privacy van de burgers en de werknemers beschermen, want de huidige privédetectivewet is te laks", stelt ze in de krant. De hervorming beperkt zich trouwens niet tot de bedrijfswereld. Zo zullen privédetectives bijvoorbeeld ook geen onderzoek meer mogen voeren naar minnaars, aldus nog De Tijd. (Belga)

Concreet zullen meer beroepsgroepen onder de wet vallen, die niet langer spreekt van privédetectives maar van private onderzoekers. Zo zullen ook auditors die binnen de bedrijfsmuren diefstallen en andere fraudes onderzoeken, onder de nieuwe wet vallen. Er komen ook strengere regels voor de onderzoeken, met onder meer verplichte meldingen aan het gerecht en meer rechten voor zij die onderzocht worden. Werkgevers die een onderzoek vragen, krijgen meer verplichtingen opgelegd. Daardoor vergroot het risico dat een onderzoek nietig wordt verklaard doordat een verplichting niet is nageleefd. "Minister Milquet maakt een fraudeursvriendelijke wet", vindt Frank Staelens van het Instituut van Forensische Auditors. "Het zal moeilijk worden voor onze interne auditdiensten om interne fraudes nog efficiënt te bestrijden", luidt het ook bij Febelfin. "Het moet nog mogelijk zijn voor bedrijven om zelf onderzoeken te voeren naar werknemers die laakbare feiten hebben gepleegd", treedt het VBO bij. Minister Milquet is echter niet onder de indruk. "Ik luisterde naar de verzuchtingen uit de bedrijfswereld en sommige waren pertinent. Maar ik moet ook de privacy van de burgers en de werknemers beschermen, want de huidige privédetectivewet is te laks", stelt ze in de krant. De hervorming beperkt zich trouwens niet tot de bedrijfswereld. Zo zullen privédetectives bijvoorbeeld ook geen onderzoek meer mogen voeren naar minnaars, aldus nog De Tijd. (Belga)