Bedrijfsopleidingen kunnen vanaf 2012 beloond worden met een diploma. Hoewel zulke opleidingen goed liggen op de arbeidsmarkt, kregen studenten tot nog toe alleen een certificaat, dat doorgaans enkel voor het opleidende bedrijf geldig was. Met een diploma vergroten de kansen van werkzoekenden op de arbeidsmarkt aanzienlijk.

De uitvoering van het Vlaamse decreet, dat al sinds 2009 op zich laat wachten, is een overwinning voor Cocom, een Vlaamse vzw die onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar wil laten aansluiten. In samenwerking met de VDAB begeleidt de vzw laaggeschoolden naar opleidingen waar vraag naar is op de arbeidsmarkt. Zulke opleidingen worden doorgaans georganiseerd via centra voor volwassenenonderwijs, hogescholen of bedrijven.

Vooral bedrijven als Carrefour en McDonald's zetten in op de eigen opleiding. Veel werknemers starten er aan de basis en krijgen binnen het bedrijf een specifieke vorming, waardoor ze later kunnen doorgroeien. Het gaat dan vooral om managementopleidingen, die werknemers voorbereiden op leidinggevende functies. (JZ)

Bedrijfsopleidingen kunnen vanaf 2012 beloond worden met een diploma. Hoewel zulke opleidingen goed liggen op de arbeidsmarkt, kregen studenten tot nog toe alleen een certificaat, dat doorgaans enkel voor het opleidende bedrijf geldig was. Met een diploma vergroten de kansen van werkzoekenden op de arbeidsmarkt aanzienlijk. De uitvoering van het Vlaamse decreet, dat al sinds 2009 op zich laat wachten, is een overwinning voor Cocom, een Vlaamse vzw die onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar wil laten aansluiten. In samenwerking met de VDAB begeleidt de vzw laaggeschoolden naar opleidingen waar vraag naar is op de arbeidsmarkt. Zulke opleidingen worden doorgaans georganiseerd via centra voor volwassenenonderwijs, hogescholen of bedrijven. Vooral bedrijven als Carrefour en McDonald's zetten in op de eigen opleiding. Veel werknemers starten er aan de basis en krijgen binnen het bedrijf een specifieke vorming, waardoor ze later kunnen doorgroeien. Het gaat dan vooral om managementopleidingen, die werknemers voorbereiden op leidinggevende functies. (JZ)