De zeggekorfslak is op Europees niveau sterk bedreigd. Dit jaar werd de soort op vijf plaatsen in Vlaams-Brabant ontdekt. "De zeggekorfslak is een drie tot vier millimeter klein landslakje met een bruin bijenkorfvormig huisje", aldus Griet Nijs en Jorg Lambrechts (Natuurpunt). "De soort houdt van kalkrijke moerasbiotopen, het gros van de vindplaatsen ligt in gebieden waar Natuurpunt zeggenvegetaties en natte ruigtes in moerasgebieden beheert." Volgens de net afgewerkte Biologische Waarderingskaart telt Vlaanderen tussen de 460 en 1120 hectare open moerasvegetaties, exclusief moerasbossen en rietlanden. "Tussen de 0,05 en 0,1 pct van de Vlaamse oppervlakte bestaat uit moeras, een zeldzaam vegetatietype dus", aldus Patrick Oosterlynck (INBO). "Net omdat zeggekorfslakken specifieke eisen stellen naar calciumbeschikbaarheid en waardplanten, is slechts een fractie van de moerassen geschikt als habitat." Het laatste rapport aan de Europese Commissie over de toestand van moerassen dateert uit 2007. "De actuele staat was 'slecht' tot 'ontoereikend' en ook de toekomstperspectieven meestal 'ontoereikend'", aldus Oosterlynck. "Ook de eindbeoordeling was 'slecht' tot 'ontoereikend'." De belangrijkste verstoring is verdroging. (KAV)

De zeggekorfslak is op Europees niveau sterk bedreigd. Dit jaar werd de soort op vijf plaatsen in Vlaams-Brabant ontdekt. "De zeggekorfslak is een drie tot vier millimeter klein landslakje met een bruin bijenkorfvormig huisje", aldus Griet Nijs en Jorg Lambrechts (Natuurpunt). "De soort houdt van kalkrijke moerasbiotopen, het gros van de vindplaatsen ligt in gebieden waar Natuurpunt zeggenvegetaties en natte ruigtes in moerasgebieden beheert." Volgens de net afgewerkte Biologische Waarderingskaart telt Vlaanderen tussen de 460 en 1120 hectare open moerasvegetaties, exclusief moerasbossen en rietlanden. "Tussen de 0,05 en 0,1 pct van de Vlaamse oppervlakte bestaat uit moeras, een zeldzaam vegetatietype dus", aldus Patrick Oosterlynck (INBO). "Net omdat zeggekorfslakken specifieke eisen stellen naar calciumbeschikbaarheid en waardplanten, is slechts een fractie van de moerassen geschikt als habitat." Het laatste rapport aan de Europese Commissie over de toestand van moerassen dateert uit 2007. "De actuele staat was 'slecht' tot 'ontoereikend' en ook de toekomstperspectieven meestal 'ontoereikend'", aldus Oosterlynck. "Ook de eindbeoordeling was 'slecht' tot 'ontoereikend'." De belangrijkste verstoring is verdroging. (KAV)