De christelijke bediendenbonden LBC-NVK en CNE zullen het niet pikken dat een verbetering van de nieuw vastgelegde opzegtermijnen door een wet onmogelijk zal worden gemaakt. De vakbonden waarschuwen voor de sociale vrede. "Dit is vragen om ambras", aldus Ferre Wyckmans, algemeen secretaris van de LBC-NVK.

In het compromis dat is uitgewerkt over het eenheidsstatuut is opgenomen dat de afgesproken opzegtermijnen een interprofessioneel maximum zijn. Sectoren en bedrijven zouden dus niet kunnen afspreken om betere opzegtermijnen bij collectief ontslag in te voeren. Uitzonderingen naar beneden zouden wel mogen.

Volgens LBC-NVK en het Franstalige CNE is er grotere druk van het VBO op de regering om dat ook in wetteksten op te nemen. "Er zou dus een sociale blokkering naar boven toe komen, en de poort naar beneden zou worden opengezet. Dat is onaanvaardbaar", zegt Wyckmans. "Het sociaal overleg zou monddood worden gemaakt. Er zou door de loonbevriezing niet meer onderhandeld mogen worden over de lonen, en dus ook niet meer over de opzegtermijnen".

De christelijke bediendebonden waarschuwen voor sociale onrust bij de bedrijven. "Ik wil het eerste bedrijf wel eens zien waar men met zo'n wettelijk maximum afkomt", aldus Wyckmans. Hij verwijst naar het voorbeeld van Ford Genk. "Beeld je in dat men daar geen verbeterde opzegtermijnen had toegepast".

De bonden maken zich over nog meer zorgen. In de compromistekst die in juli uit de bus kwam, is sprake dat de rechten die werknemers al hebben opgebouwd, zullen worden vastgeklikt. Volgens LBC-NVK en CNE is er nu druk van het VBO om ook op dat principe te gaan beknibbelen.

Een derde hangijzer voor de christelijke bediendebonden is het recht op outplacement. Het huidige voorstel zou betekenen dat de bedienden die zelf zouden mogen betalen. Dat kan voor de bonden evenmin door de beugel.

Morgen gaan enkele honderden militanten actie daarover voeren aan het VBO en de ministerraad. Daar zou een wetsontwerp worden voorgelegd, en volgende week vrijdag zou er een beslissing volgen, verwachten LBC-NVK en CNE. (Belga/EE)

De christelijke bediendenbonden LBC-NVK en CNE zullen het niet pikken dat een verbetering van de nieuw vastgelegde opzegtermijnen door een wet onmogelijk zal worden gemaakt. De vakbonden waarschuwen voor de sociale vrede. "Dit is vragen om ambras", aldus Ferre Wyckmans, algemeen secretaris van de LBC-NVK. In het compromis dat is uitgewerkt over het eenheidsstatuut is opgenomen dat de afgesproken opzegtermijnen een interprofessioneel maximum zijn. Sectoren en bedrijven zouden dus niet kunnen afspreken om betere opzegtermijnen bij collectief ontslag in te voeren. Uitzonderingen naar beneden zouden wel mogen. Volgens LBC-NVK en het Franstalige CNE is er grotere druk van het VBO op de regering om dat ook in wetteksten op te nemen. "Er zou dus een sociale blokkering naar boven toe komen, en de poort naar beneden zou worden opengezet. Dat is onaanvaardbaar", zegt Wyckmans. "Het sociaal overleg zou monddood worden gemaakt. Er zou door de loonbevriezing niet meer onderhandeld mogen worden over de lonen, en dus ook niet meer over de opzegtermijnen". De christelijke bediendebonden waarschuwen voor sociale onrust bij de bedrijven. "Ik wil het eerste bedrijf wel eens zien waar men met zo'n wettelijk maximum afkomt", aldus Wyckmans. Hij verwijst naar het voorbeeld van Ford Genk. "Beeld je in dat men daar geen verbeterde opzegtermijnen had toegepast". De bonden maken zich over nog meer zorgen. In de compromistekst die in juli uit de bus kwam, is sprake dat de rechten die werknemers al hebben opgebouwd, zullen worden vastgeklikt. Volgens LBC-NVK en CNE is er nu druk van het VBO om ook op dat principe te gaan beknibbelen. Een derde hangijzer voor de christelijke bediendebonden is het recht op outplacement. Het huidige voorstel zou betekenen dat de bedienden die zelf zouden mogen betalen. Dat kan voor de bonden evenmin door de beugel. Morgen gaan enkele honderden militanten actie daarover voeren aan het VBO en de ministerraad. Daar zou een wetsontwerp worden voorgelegd, en volgende week vrijdag zou er een beslissing volgen, verwachten LBC-NVK en CNE. (Belga/EE)