Er werd in het plantseizoen 2020-2021 zowat 205 hectare bos aangelegd in Vlaanderen, of 2,5 keer meer dan in de drie vorige plantseizoenen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op een vraag van Bart Van Hulle (Open Vld). Die bebossing gebeurde echter vooral in landbouwgebied.

De hoeveelheid nieuwe bosaanplant op landbouwgrond verdriedubbelde tegenover de drie vorige plantseizoenen. Het ging om 111 hectare tegenover gemiddeld 35 hectare. De hoeveelheid nieuwe bosaanplant in natuur- en bosgebied nam daarentegen slechts toe van een gemiddelde van 42 hectare in de vorige jaren tot 71 hectare in het plantseizoen 20-21.

In de afgelopen tien jaar is er in de beschermde Natura 2000 gebieden meer bos omgezet in natuur (710 hectare) dan dat er natuur werd omgezet in bos (530 hectare). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er bos werd gekapt voor omzetting in heidelandschap, stelt Van Hulle.

Hij pleit voor een optimalisatieoefening binnen de gronden die bestemd zijn voor natuur. 'Eén derde van als bos bestemd gebied is niet bebost: 14.550 hectare op een totaal van 43.350 hectare. Daar zijn dus nog enorme mogelijkheden voor extra bebossing', zegt hij.

'Nieuwe bosaanplant door de Vlaamse overheid zou dus eerst in bos- en natuurgebied moeten gebeuren en niet op landbouwgrond', vindt het parlementslid. 'Onze landbouwsector moet zoveel mogelijk kansen krijgen om zich op die grond te ontwikkelen.'

Er werd in het plantseizoen 2020-2021 zowat 205 hectare bos aangelegd in Vlaanderen, of 2,5 keer meer dan in de drie vorige plantseizoenen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op een vraag van Bart Van Hulle (Open Vld). Die bebossing gebeurde echter vooral in landbouwgebied.De hoeveelheid nieuwe bosaanplant op landbouwgrond verdriedubbelde tegenover de drie vorige plantseizoenen. Het ging om 111 hectare tegenover gemiddeld 35 hectare. De hoeveelheid nieuwe bosaanplant in natuur- en bosgebied nam daarentegen slechts toe van een gemiddelde van 42 hectare in de vorige jaren tot 71 hectare in het plantseizoen 20-21. In de afgelopen tien jaar is er in de beschermde Natura 2000 gebieden meer bos omgezet in natuur (710 hectare) dan dat er natuur werd omgezet in bos (530 hectare). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er bos werd gekapt voor omzetting in heidelandschap, stelt Van Hulle. Hij pleit voor een optimalisatieoefening binnen de gronden die bestemd zijn voor natuur. 'Eén derde van als bos bestemd gebied is niet bebost: 14.550 hectare op een totaal van 43.350 hectare. Daar zijn dus nog enorme mogelijkheden voor extra bebossing', zegt hij. 'Nieuwe bosaanplant door de Vlaamse overheid zou dus eerst in bos- en natuurgebied moeten gebeuren en niet op landbouwgrond', vindt het parlementslid. 'Onze landbouwsector moet zoveel mogelijk kansen krijgen om zich op die grond te ontwikkelen.'