Minister Geens heeft nu vijftig dagen om de Deconinck formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden, zegt de Hoge Raad voor Justitie (HRJ). 'In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.'

Ze is de auteur van een brede waaier aan publicaties in het burgerlijk procesrecht.

Beatrijs Deconinck (°1955) studeerde Rechten en Criminologie aan de Kulak en de (toenmalige) Rijksuniversiteit Gent. Van 1978 tot 1990 was ze advocaat aan de balie van haar geboortestad Ieper. Haar loopbaan binnen de magistratuur ving aan met een benoeming tot rechter in de (toenmalige) rechtbank van eerste aanleg te Veurne. In 1995 promoveerde ze tot raadsheer in het hof van beroep te Gent. Ze werd benoemd tot raadsheer in het Hof van Cassatie in 2006. Sinds 2014 zetelt ze in dit Hof als sectievoorzitter.

Sinds geruime tijd is ze als magistraat ook actief in het EJN/RJE (Europees Justitieel Netwerk in burgerlijke en handelszaken).

Na haar studies was ze achtereenvolgens deeltijds assistent en lector aan het Instituut voor Procesrecht van de Universiteit Gent. Ze is nog steeds aan die instelling verbonden als academisch consulent. Verder is ze co-voorzitter van het Interuniversitair Centrum Gerechtelijk Recht.

Ze is de auteur van een brede waaier aan publicaties in het burgerlijk procesrecht. Ze belichtte hierin talloze facetten van de procedure en raakvlakken met andere rechtstakken. In vele van haar artikelen wordt de focus gericht op een efficiënt verloop van de rechtspleging, de proceseconomie en een verantwoord omgaan met de processuele sancties.

Sinds vele jaren is ze ook actief betrokken in de lokale scholengemeenschap.

Minister Geens heeft nu vijftig dagen om de Deconinck formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden, zegt de Hoge Raad voor Justitie (HRJ). 'In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.'Beatrijs Deconinck (°1955) studeerde Rechten en Criminologie aan de Kulak en de (toenmalige) Rijksuniversiteit Gent. Van 1978 tot 1990 was ze advocaat aan de balie van haar geboortestad Ieper. Haar loopbaan binnen de magistratuur ving aan met een benoeming tot rechter in de (toenmalige) rechtbank van eerste aanleg te Veurne. In 1995 promoveerde ze tot raadsheer in het hof van beroep te Gent. Ze werd benoemd tot raadsheer in het Hof van Cassatie in 2006. Sinds 2014 zetelt ze in dit Hof als sectievoorzitter.Sinds geruime tijd is ze als magistraat ook actief in het EJN/RJE (Europees Justitieel Netwerk in burgerlijke en handelszaken).Na haar studies was ze achtereenvolgens deeltijds assistent en lector aan het Instituut voor Procesrecht van de Universiteit Gent. Ze is nog steeds aan die instelling verbonden als academisch consulent. Verder is ze co-voorzitter van het Interuniversitair Centrum Gerechtelijk Recht.Ze is de auteur van een brede waaier aan publicaties in het burgerlijk procesrecht. Ze belichtte hierin talloze facetten van de procedure en raakvlakken met andere rechtstakken. In vele van haar artikelen wordt de focus gericht op een efficiënt verloop van de rechtspleging, de proceseconomie en een verantwoord omgaan met de processuele sancties.Sinds vele jaren is ze ook actief betrokken in de lokale scholengemeenschap.