De peiling bij honderd Vlaamse basisscholen door iSchool Magazine - een tijdschrift over infrastructuur, architectuur en ict in het onderwijs - leert dat de scholen gemiddeld 15 procent van hun werkingsmiddelen of 80 euro per leerling spenderen aan water, gas en elektriciteit. Bij drie van de ondervraagde scholen loopt dit op tot meer dan 55 procent. Het laagste percentage bedrag bleek 9,64 procent. Van die factuur gaat gemiddeld 9 procent naar water, 33 procent naar elektriciteit en 58 procent naar gas (soms stookolie). Vergeleken met 2007 steeg de factuur gemiddeld 48 procent. De peiling leert ook nog dat tussen 2006 en 2012 30 procent van de basisscholen van gasleverancier veranderde, en 50 procent van stroomleverancier. Achtennegentig pct zegt energiebesparende maatregelen te hebben genomen. Ondanks 100 miljoen euro subsidie sinds 2006 is slechts 22 procent van de schoolgebouwen energiezuinig, aldus iSchool Magazine. (MVL)

De peiling bij honderd Vlaamse basisscholen door iSchool Magazine - een tijdschrift over infrastructuur, architectuur en ict in het onderwijs - leert dat de scholen gemiddeld 15 procent van hun werkingsmiddelen of 80 euro per leerling spenderen aan water, gas en elektriciteit. Bij drie van de ondervraagde scholen loopt dit op tot meer dan 55 procent. Het laagste percentage bedrag bleek 9,64 procent. Van die factuur gaat gemiddeld 9 procent naar water, 33 procent naar elektriciteit en 58 procent naar gas (soms stookolie). Vergeleken met 2007 steeg de factuur gemiddeld 48 procent. De peiling leert ook nog dat tussen 2006 en 2012 30 procent van de basisscholen van gasleverancier veranderde, en 50 procent van stroomleverancier. Achtennegentig pct zegt energiebesparende maatregelen te hebben genomen. Ondanks 100 miljoen euro subsidie sinds 2006 is slechts 22 procent van de schoolgebouwen energiezuinig, aldus iSchool Magazine. (MVL)