Die basismaatregelen zijn de maatregelen waarover de nationale veiligheidsraad een akkoord gesloten heeft. "In verschillende ministeriële besluiten is daarvoor een wettelijke basis gelegd", zegt Stevens nog. Vervolgens zijn, binnen het federaal coördinatiecomité, de maatregelen verduidelijkt en concreet gemaakt. Maandag volgde uit dat orgaan dus een nieuwe verduidelijking. "Die verduidelijkingen zijn er gekomen om het iedereen mogelijk te maken, de maatregelen te kunnen naleven", aldus Stevens. "In dat comité worden die maatregelen opgevolgd en bij consensus verduidelijkt. Alle betrokken diensten en verschillende overheden zitten in dat comité." Het lijkt er dus niet op dat er een aanpassing komt van de ministeriële besluiten. De aanbevelingen zijn gedetailleerder, en verschillende parketten gaven al aan dat ze enkel op basis van de wettelijke teksten zullen vervolgen, niet op basis van de richtlijnen. (Belga)

Die basismaatregelen zijn de maatregelen waarover de nationale veiligheidsraad een akkoord gesloten heeft. "In verschillende ministeriële besluiten is daarvoor een wettelijke basis gelegd", zegt Stevens nog. Vervolgens zijn, binnen het federaal coördinatiecomité, de maatregelen verduidelijkt en concreet gemaakt. Maandag volgde uit dat orgaan dus een nieuwe verduidelijking. "Die verduidelijkingen zijn er gekomen om het iedereen mogelijk te maken, de maatregelen te kunnen naleven", aldus Stevens. "In dat comité worden die maatregelen opgevolgd en bij consensus verduidelijkt. Alle betrokken diensten en verschillende overheden zitten in dat comité." Het lijkt er dus niet op dat er een aanpassing komt van de ministeriële besluiten. De aanbevelingen zijn gedetailleerder, en verschillende parketten gaven al aan dat ze enkel op basis van de wettelijke teksten zullen vervolgen, niet op basis van de richtlijnen. (Belga)