Sinds 23 oktober zijn fitnessketens in ons land dicht, maar toch kreeg Test Ankoop heel wat klachten van Basic-Fitleden die verklaarden dat het lidgeld gewoon doorliep. De consumentenorganisatie stuurde daarom een ingebrekestelling naar de Nederlandse fitnessspeler, met de vraag om abonnementen en betalingen op te schorten voor de duur van de quarantainemaatregelen. Daarnaast vroeg ze om de sinds 23 oktober ten onrechte ontvangen maandelijkse betalingen volledig terug te betalen. Basic-Fit heeft intussen het beleid aangepast en in overeenstemming gebracht met de wet. Zo zal er geen lidgeld meer gedebiteerd worden tot de fitnesszalen weer opengaan. Het maandelijkse bedrag dat consumenten sinds de sluiting onterecht hebben betaald, wordt vanaf de heropening in mindering gebracht van het maandelijkse lidgeld over een periode van zes maanden. Test Aankoop reageert voorzichtig tevreden op de maatregelen, maar betreurt dat de terugbetaling niet in één keer gebeurt. Heel wat klanten willen in het licht van de coronacrisis namelijk hun abonnement stopzetten, maar door de terugbetaling over zes maanden te spreiden worden ze quasi gedwongen om lid te blijven. Voor Test Aankoop moeten contracten die om redenen van overmacht niet uitgevoerd kunnen worden, niet alleen bevroren, maar ook beëindigd kunnen worden met teruggave van hetgeen onverschuldigd betaald is geweest. Naast Basic-Fit zijn er nog heel wat andere fitnessketens op de markt actief die de rechten van de consumenten in deze coronatijden met de voeten treden, zegt Test Aankoop. Meer bepaald gaat het volgens de organistie onder meer om Fit Out, Keep Fit en Fitality. Ook zij mogen zich aan een ingebrekestelling verwachten, maakt de consumentenorganisatie zich sterk. (Belga)

Sinds 23 oktober zijn fitnessketens in ons land dicht, maar toch kreeg Test Ankoop heel wat klachten van Basic-Fitleden die verklaarden dat het lidgeld gewoon doorliep. De consumentenorganisatie stuurde daarom een ingebrekestelling naar de Nederlandse fitnessspeler, met de vraag om abonnementen en betalingen op te schorten voor de duur van de quarantainemaatregelen. Daarnaast vroeg ze om de sinds 23 oktober ten onrechte ontvangen maandelijkse betalingen volledig terug te betalen. Basic-Fit heeft intussen het beleid aangepast en in overeenstemming gebracht met de wet. Zo zal er geen lidgeld meer gedebiteerd worden tot de fitnesszalen weer opengaan. Het maandelijkse bedrag dat consumenten sinds de sluiting onterecht hebben betaald, wordt vanaf de heropening in mindering gebracht van het maandelijkse lidgeld over een periode van zes maanden. Test Aankoop reageert voorzichtig tevreden op de maatregelen, maar betreurt dat de terugbetaling niet in één keer gebeurt. Heel wat klanten willen in het licht van de coronacrisis namelijk hun abonnement stopzetten, maar door de terugbetaling over zes maanden te spreiden worden ze quasi gedwongen om lid te blijven. Voor Test Aankoop moeten contracten die om redenen van overmacht niet uitgevoerd kunnen worden, niet alleen bevroren, maar ook beëindigd kunnen worden met teruggave van hetgeen onverschuldigd betaald is geweest. Naast Basic-Fit zijn er nog heel wat andere fitnessketens op de markt actief die de rechten van de consumenten in deze coronatijden met de voeten treden, zegt Test Aankoop. Meer bepaald gaat het volgens de organistie onder meer om Fit Out, Keep Fit en Fitality. Ook zij mogen zich aan een ingebrekestelling verwachten, maakt de consumentenorganisatie zich sterk. (Belga)