België denkt na over de invoering van een vastgelegde prijs voor elke uitgestoten ton CO2. Minister van Energie Marie Christine Marghem organiseert woensdag een debat met experts en belanghebbenden en wil eind dit jaar tot een conclusie komen. Als het systeem wordt ingevoerd, zal dat bijna onvermijdelijk resulteren in hogere prijzen van onder meer motorbrandstoffen en aardgas. Volgens voorlopige berekeningen zouden die meer dan 10 procent duurder moeten worden. "Er komt geen verhoging van de belastingdruk, de energiefactuur van de mensen kan wat mij betreft niet verder stijgen", zei Tommelein daar woensdag over. "Ik ben wel voorstander van het principe dat de vervuiler betaalt, er is niets verkeerd aan om de mensen via de fiscaliteit de juiste keuzes te laten maken. Maar men zou net zo goed gebruikers kunnen vrijstellen van belastingen als ze niet vervuilen. En als er al extra taksen zouden moeten komen, moet het gaan om een verschuiving en nooit om een verhoging." N-VA waarschuwde Energieminister Marghem dat ze niets kan invoeren zonder toestemming van de gewesten. "Je moet overleggen met de gewesten en zelfs met de landen rondom u", zei Andries Gryffroy. "Het kan nooit de bedoeling zijn de prijzen omhoog te duwen", vond ook de N-VA'er. (Belga)

België denkt na over de invoering van een vastgelegde prijs voor elke uitgestoten ton CO2. Minister van Energie Marie Christine Marghem organiseert woensdag een debat met experts en belanghebbenden en wil eind dit jaar tot een conclusie komen. Als het systeem wordt ingevoerd, zal dat bijna onvermijdelijk resulteren in hogere prijzen van onder meer motorbrandstoffen en aardgas. Volgens voorlopige berekeningen zouden die meer dan 10 procent duurder moeten worden. "Er komt geen verhoging van de belastingdruk, de energiefactuur van de mensen kan wat mij betreft niet verder stijgen", zei Tommelein daar woensdag over. "Ik ben wel voorstander van het principe dat de vervuiler betaalt, er is niets verkeerd aan om de mensen via de fiscaliteit de juiste keuzes te laten maken. Maar men zou net zo goed gebruikers kunnen vrijstellen van belastingen als ze niet vervuilen. En als er al extra taksen zouden moeten komen, moet het gaan om een verschuiving en nooit om een verhoging." N-VA waarschuwde Energieminister Marghem dat ze niets kan invoeren zonder toestemming van de gewesten. "Je moet overleggen met de gewesten en zelfs met de landen rondom u", zei Andries Gryffroy. "Het kan nooit de bedoeling zijn de prijzen omhoog te duwen", vond ook de N-VA'er. (Belga)