1. Waarom worden de registratierechten van tien naar zeven procent verlaagd?
...

1. Waarom worden de registratierechten van tien naar zeven procent verlaagd? We willen iedereen de kans geven om een huis te kopen. De overheid zal dus een minder groot deel van de koek opeisen. Jongeren en alleenstaanden zullen op die manier makkelijker een eerste woning kunnen verwerven. 2. Is het niet asociaal om de registratierechten voor kleine woningen van vijf naar zeven procent op te trekken? Wie dat beweert, schiet met losse flodders. We leveren extra inspanningen voor goedkope woningen. Iedereen die een huis koopt van minder dan 200.000 euro zal een vrijstelling krijgen op de eerste 80.000 euro. Dat is een korting van 5600 euro. 3. Hoe kunnen de maatregelen budgetneutraal zijn als iedereen minder moet betalen? Of je vijf of tien procent registratierechten moest betalen, hing af van de waarde van je huis. Nu zal iedereen die een gezinswoning koopt zeven procent betalen. De inkomsten die de overheid misloopt, zullen worden gecompenseerd door de groeiende markt van mensen die meerdere huizen kopen als investering. Die mensen zullen nog steeds tien procent registratierechten moeten betalen. Bovendien moest tien procent van de eigenaars van gezinswoningen vandaag maar vijf procent betalen, ook al was hun huis veel meer waard. Ook zij zullen nu zeven procent moeten betalen. 4. Zullen huizen goedkoper worden? De prijzen op de vastgoedmarkt zijn het resultaat van het spel van vraag en aanbod. Als overheid kunnen wij niet beslissen hoeveel mensen moeten vragen of betalen voor een huis. De overheid zal wel minder opeisen. 5. Moet het kadastraal inkomen afgeschaft worden? Het kadastraal inkomen werd gebruikt om te bepalen hoeveel registratierechten je moest betalen. Dat hebben wij afgeschaft, want het systeem was verouderd. Nu wordt het kadastraal inkomen nog steeds gebruikt om de onroerende voorheffing te bepalen. Mijn partij pleit voor een volledige afschaffing. Dat staat evenwel niet in het regeerakkoord, dus dat zullen we in een volgende legislatuur moeten aanpakken.