Dat meldenHet Laatste Nieuws en De Morgen. 'Sommige komen hier slechts voor een maand en dienen om het grote tekort aan imams tijdens de ramadan op te vangen ', verduidelijkt Hakan Celiköz, bestuurslid bij de Turkse Unie. 'Maar andere zullen langer blijven. Zestig procent van onze imams is immers aan vervanging toe, want hun verblijfsvergunning is beperkt tot drie jaar en in vele gevallen is die al verstreken.' Bij de Belgische tak van Diyanet, het Turkse ministerie van Godsdienst, was er maandag niemand bereikbaar voor commentaar, aldus de krant.

Vlaanderen telt een vijftigtal moskeeën die in handen zijn van Diyanet. Daarvan zijn er dertien erkend en gesubsidieerd. Volgens Celiköz is het vooral in de niet-erkende moskeeën dat zich de grootste tekorten voordoen.

De import van imams uit Turkije is echter omstreden, omdat de overheid hier eigenlijk wil dat de gebedsleiders aangeduid en opgeleid worden door de Moslimexecutieve. Bovendien heeft Diyanet de reputatie een 'lange arm' van het Turkse regime te zijn, die zich over veel meer dan alleen maar godsdienst buigt. Volgens de Staatsveiligheid zorgt Diyanet voor polarisering binnen de Turkse gemeenschap door tegenstrevers van Erdogans AK-partij als 'staatsvijanden' af te schilderen.

'Nood aan imams die in onze samenleving opgegroeid en ingebed zijn'

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) noemt dinsdag de gewoonte om buitenlandse imams actief te laten zijn in ons land 'onwenselijk en onhoudbaar'. Hij reageert zo op het bericht in Het Laatste Nieuws dat Turkije volgend jaar een veertigtal nieuwe imams naar België stuurt. De minister gaat zich, samen met de geloofsgemeenschap, daarom inspannen voor een 'gedegen en gedragen imamopleiding in ons land'.

'De gewoonte en de jarenlange praktijk om buitenlandse imams actief te laten zijn in ons land is onwenselijk en op termijn onhoudbaar', reageert Somers. 'We hebben nood aan imams die in onze samenleving opgegroeid en ingebed zijn. Daarom is er ook nood aan een gedegen en gedragen imamopleiding in ons land. Daar wil ik, in samenwerking met de geloofsgemeenschap, mee mijn schouders onder zetten.'

Somers wijst er ook op dat de imams die van het buitenland naar ons land komen een inreisvisum nodig hebben. Maar dat is een federale bevoegdheid. 'Ik reken er op dat de federale overheid deze personen grondig screent.' De Vlaamse minister van Samenleven wil zelf wel nog deze legislatuur de inburgeringsplicht uitbreiden voor buitenlandse imams. 'Turkse imams die een inreisvisum krijgen zijn onderhevig aan de inburgeringsplicht wanneer ze actief zullen zijn in een erkende moskee. Zij moeten dus Nederlands leren en een cursus Maatschappelijke Oriëntatie volgen. Maar als ze naar ons land komen om actief te zijn in een niet-erkende moskee, dan geldt er momenteel geen inburgeringsplicht. Dat toont het belang aan van erkende moskeeën, maar het is voor mij de logica zelve dat buitenlandse imams sowieso onderhevig zijn aan inburgeringsplicht. Ongeacht of de imams actief zullen zijn in een erkende of niet-erkende moskee.'

Tot slot heeft Somers de bedoeling om in het nieuwe decreet over de erkenning van geloofsgemeenschappen de aanwezigheid van buitenlandse invloeden te laten meespelen bij de erkenningsvoorwaarden. Aan dat decreet wordt de komende maanden gewerkt op basis van een studie van professor Rik Torfs.

Dat meldenHet Laatste Nieuws en De Morgen. 'Sommige komen hier slechts voor een maand en dienen om het grote tekort aan imams tijdens de ramadan op te vangen ', verduidelijkt Hakan Celiköz, bestuurslid bij de Turkse Unie. 'Maar andere zullen langer blijven. Zestig procent van onze imams is immers aan vervanging toe, want hun verblijfsvergunning is beperkt tot drie jaar en in vele gevallen is die al verstreken.' Bij de Belgische tak van Diyanet, het Turkse ministerie van Godsdienst, was er maandag niemand bereikbaar voor commentaar, aldus de krant.Vlaanderen telt een vijftigtal moskeeën die in handen zijn van Diyanet. Daarvan zijn er dertien erkend en gesubsidieerd. Volgens Celiköz is het vooral in de niet-erkende moskeeën dat zich de grootste tekorten voordoen. De import van imams uit Turkije is echter omstreden, omdat de overheid hier eigenlijk wil dat de gebedsleiders aangeduid en opgeleid worden door de Moslimexecutieve. Bovendien heeft Diyanet de reputatie een 'lange arm' van het Turkse regime te zijn, die zich over veel meer dan alleen maar godsdienst buigt. Volgens de Staatsveiligheid zorgt Diyanet voor polarisering binnen de Turkse gemeenschap door tegenstrevers van Erdogans AK-partij als 'staatsvijanden' af te schilderen. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) noemt dinsdag de gewoonte om buitenlandse imams actief te laten zijn in ons land 'onwenselijk en onhoudbaar'. Hij reageert zo op het bericht in Het Laatste Nieuws dat Turkije volgend jaar een veertigtal nieuwe imams naar België stuurt. De minister gaat zich, samen met de geloofsgemeenschap, daarom inspannen voor een 'gedegen en gedragen imamopleiding in ons land'. 'De gewoonte en de jarenlange praktijk om buitenlandse imams actief te laten zijn in ons land is onwenselijk en op termijn onhoudbaar', reageert Somers. 'We hebben nood aan imams die in onze samenleving opgegroeid en ingebed zijn. Daarom is er ook nood aan een gedegen en gedragen imamopleiding in ons land. Daar wil ik, in samenwerking met de geloofsgemeenschap, mee mijn schouders onder zetten.' Somers wijst er ook op dat de imams die van het buitenland naar ons land komen een inreisvisum nodig hebben. Maar dat is een federale bevoegdheid. 'Ik reken er op dat de federale overheid deze personen grondig screent.' De Vlaamse minister van Samenleven wil zelf wel nog deze legislatuur de inburgeringsplicht uitbreiden voor buitenlandse imams. 'Turkse imams die een inreisvisum krijgen zijn onderhevig aan de inburgeringsplicht wanneer ze actief zullen zijn in een erkende moskee. Zij moeten dus Nederlands leren en een cursus Maatschappelijke Oriëntatie volgen. Maar als ze naar ons land komen om actief te zijn in een niet-erkende moskee, dan geldt er momenteel geen inburgeringsplicht. Dat toont het belang aan van erkende moskeeën, maar het is voor mij de logica zelve dat buitenlandse imams sowieso onderhevig zijn aan inburgeringsplicht. Ongeacht of de imams actief zullen zijn in een erkende of niet-erkende moskee.' Tot slot heeft Somers de bedoeling om in het nieuwe decreet over de erkenning van geloofsgemeenschappen de aanwezigheid van buitenlandse invloeden te laten meespelen bij de erkenningsvoorwaarden. Aan dat decreet wordt de komende maanden gewerkt op basis van een studie van professor Rik Torfs.