In het interview laat Geert Bourgeois er geen twijfel over bestaan: de onafhankelijkheid van Vlaanderen, nochtans opgenomen in het eerste statuut van N-VA, komt er niet. 'In moderne naties sta je nooit meer helemaal op jezelf. Je bent altijd deel van een groter geheel. In België is er maar één oplossing: we moeten kiezen voor confederalisme met een gedeelde hoofdstad', laat de minister-president optekenen.

'Bourgeois heeft gelijk: onafhankelijkheid in de negentiende-eeuwse zin is niet meer relevant', valt politicoloog Bart Maddens hem bij. 'Je kan over het confederalisme een lange semantische discussie voeren, maar voor mij is het cruciaal dat Vlaanderen rechtstreeks een deelstaat wordt van de Europese Unie.'

Onafhankelijk en confederalisme zijn voor Maddens dan ook geen tegenstellingen. 'In strikte zin is een confederatie een samenwerking tussen soevereine staten. Het is wel zo dat N-VA altijd gezegd heeft: confederalisme is de tussenstap naar de echte onafhankelijkheid. Nu lijkt er wel een ander accent te worden gelegd . Overigens gaat het confederale model van N-VA vrij ver - maar tegelijk blijft in de congresresoluties van 2014 België nog een lid van de Europese Unie. Als de N-VA nu zou zeggen dat dat het einddoel wordt, dan zou dat wel een bocht zijn.'

Samenwerken met Nederland

In die confederale staat moeten er duidelijke afspraken komen met de Franstaligen. 'Er moet werk gemaakt worden van een gezamenlijk beheer van Brussel. Maar ik denk ook aan een samenwerkingsverband met Nederland. Eigenlijk bestaat dat al, in de vorm van de Taalunie. Onder meer de werking van de havens zou op zo'n manier een gezamenlijke structuur kunnen krijgen.'

In het interview laat Geert Bourgeois er geen twijfel over bestaan: de onafhankelijkheid van Vlaanderen, nochtans opgenomen in het eerste statuut van N-VA, komt er niet. 'In moderne naties sta je nooit meer helemaal op jezelf. Je bent altijd deel van een groter geheel. In België is er maar één oplossing: we moeten kiezen voor confederalisme met een gedeelde hoofdstad', laat de minister-president optekenen. 'Bourgeois heeft gelijk: onafhankelijkheid in de negentiende-eeuwse zin is niet meer relevant', valt politicoloog Bart Maddens hem bij. 'Je kan over het confederalisme een lange semantische discussie voeren, maar voor mij is het cruciaal dat Vlaanderen rechtstreeks een deelstaat wordt van de Europese Unie.'Onafhankelijk en confederalisme zijn voor Maddens dan ook geen tegenstellingen. 'In strikte zin is een confederatie een samenwerking tussen soevereine staten. Het is wel zo dat N-VA altijd gezegd heeft: confederalisme is de tussenstap naar de echte onafhankelijkheid. Nu lijkt er wel een ander accent te worden gelegd . Overigens gaat het confederale model van N-VA vrij ver - maar tegelijk blijft in de congresresoluties van 2014 België nog een lid van de Europese Unie. Als de N-VA nu zou zeggen dat dat het einddoel wordt, dan zou dat wel een bocht zijn.'In die confederale staat moeten er duidelijke afspraken komen met de Franstaligen. 'Er moet werk gemaakt worden van een gezamenlijk beheer van Brussel. Maar ik denk ook aan een samenwerkingsverband met Nederland. Eigenlijk bestaat dat al, in de vorm van de Taalunie. Onder meer de werking van de havens zou op zo'n manier een gezamenlijke structuur kunnen krijgen.'