Bart Demuyt: Maria werd vorstin van de Nederlanden in 1477 en overleed in 1482, na een val van haar paard. Ze was pas vijfentwintig. Ze leefde in een tijd waarin de Vlaamse polyfonisten uitmuntten in vakmanschap - ze waren net zo toonaangevend als de Vlaamse primitieven. Maria's persoonlijke voorkeuren kennen we niet, maar dat de muziek van Gilles Binchois en Guillaume Du Fay aan haar hof weerklonk, weten we wél. Hun composities werden neergeschreven in prachtig verluchte manuscripten.
...