"Om de sociale fraude aan te pakken worden meer dan 100 bijkomende controleurs aangeworven maar als het gaat om zware fiscale fraude wijst men een onderzoekscommissie naar de PanamaPapers af. Die documenten maken duidelijk dat het hier niet gaat om één of andere multimiljonair, maar om een wijdverbreid systeem waarbij via banken zoals Dexia duizenden erin geslaagd zijn belastingen te ontduiken. Het is een breed uitgezaaide kanker waartegen niks ondernomen wordt, terwijl de overheid wel veel volk heeft om de kleine zelfstandige uitgebreid te controleren. Men moet in de strijd tegen de fiscale fraude de juiste prioriteiten hanteren en voorkeur geven aan die plaatsen waar er miljoenen euro's te rapen vallen", aldus Louis Tobback. Volgens Tobback zijn een aantal hervormingen onder meer in de pensioensector wel degelijk nodig, maar moeten ze op een correcte en faire manier gebeuren en dient iedereen hiertoe bij te dragen. "Wat men nu doet, is wat men afpakt van de ene aan de andere geven. Men laat de mensen inleveren terwijl er geen enkel resultaat kan voorgelegd worden, zeker niet op vlak van tewerkstelling waar we enkel een groei van flexi-jobs zien. We zijn in Europa overigens de kampioen van de inflatie, louter en alleen omdat de regering een reeks belastingen heeft verhoogd zoals de verhoging van de BTW op elektriciteit van 6 naar 21 procent", aldus Tobback. (Belga)

"Om de sociale fraude aan te pakken worden meer dan 100 bijkomende controleurs aangeworven maar als het gaat om zware fiscale fraude wijst men een onderzoekscommissie naar de PanamaPapers af. Die documenten maken duidelijk dat het hier niet gaat om één of andere multimiljonair, maar om een wijdverbreid systeem waarbij via banken zoals Dexia duizenden erin geslaagd zijn belastingen te ontduiken. Het is een breed uitgezaaide kanker waartegen niks ondernomen wordt, terwijl de overheid wel veel volk heeft om de kleine zelfstandige uitgebreid te controleren. Men moet in de strijd tegen de fiscale fraude de juiste prioriteiten hanteren en voorkeur geven aan die plaatsen waar er miljoenen euro's te rapen vallen", aldus Louis Tobback. Volgens Tobback zijn een aantal hervormingen onder meer in de pensioensector wel degelijk nodig, maar moeten ze op een correcte en faire manier gebeuren en dient iedereen hiertoe bij te dragen. "Wat men nu doet, is wat men afpakt van de ene aan de andere geven. Men laat de mensen inleveren terwijl er geen enkel resultaat kan voorgelegd worden, zeker niet op vlak van tewerkstelling waar we enkel een groei van flexi-jobs zien. We zijn in Europa overigens de kampioen van de inflatie, louter en alleen omdat de regering een reeks belastingen heeft verhoogd zoals de verhoging van de BTW op elektriciteit van 6 naar 21 procent", aldus Tobback. (Belga)