N-VA-voorzitter Bart De Wever ziet "niets positiefs" aan het begrotingsakkoord van formateur Elio Di Rupo en de zes onderhandelaars. Volgens hem is de zoektocht naar 11 miljard euro uitgemond in twee derde nieuwe belastingen, die vooral door de Vlamingen betaald zullen worden. Bovendien zal de deal het investeringsklimaat enorme schade toebrengen en weinig tot geen impact hebben op de Belgische rente, klonk het in "De Zevende Dag" op Eén.

De Wever is niet te spreken over het hoerageroep van de onderhandelende partijen. "Men heeft het gewoon zo laten doorrotten dat men met alles tevreden is", oordeelt hij. "Men zegt merci, maar kijkt niet meer na wat er precies instaat."

De Wever: 'Enigen in Europa met socialisten in regering'

Nochtans legt ons land hiermee volgens de Vlaamsnationalist als enige in Europa de focus voor meer dan de helft op nieuwe belastingen. Binnen de categorie met "diverse maatregelen" zitten immers ook "een hele reeks verkapte belastingen die doorgerekend zullen worden aan de burgers", zoals de nucleaire rente. "Dit is een regering met een minderheid aan Vlaamse kant die besparingen oplegt die in meerderheid door de Vlamingen betaald moeten worden."

Bovendien zijn we ook de enigen die een regering met socialisten op de been brengen, fulmineerde de Vlaamsnationalist. "Overal gaan ze eruit, behalve bij ons." Al betwijfelt hij ten zeerste of de nieuwe regering het lang zal uitzingen. "Als je ziet wat de cohesie is, hoe lang gaat die krakende wagen dan lopen?", verwees hij naar het opgestoken indexrelletje. "Als hij daartoe de kans krijgt", wil De
Wever in dat geval alvast zijn verantwoordelijkheid nemen.

De Wever: 'Late hervormingen perfide'

Iets positiefs over het akkoord kreeg De Wever nauwelijks over de lippen. Het optrekken van de leeftijden voor vervoegd pensioen en brugpensioen is weliswaar een goede zaak, maar komt volgens hem te laat. Dat de hervorming bovendien pas ingaat in 2016 is voor hem helemaal perfide. "Men heeft expliciet gezegd dat enkele grote bedrijven (zoals Arcelor Mittal, nvdr.) nog eens in de kassa zullen kunnen grijpen", hekelde hij. "Het signaal is dus: herstructureer nu en stuur uw mensen snel nu op pensioen."

De Wever: 'Open VLD deed wat ze kon'

Voor De Wever is nu al duidelijk dat het akkoord de rente niet zal doen dalen. "De financiële markten kijken hier los door", oordeelde hij. Bovendien is de politieke crisis voor hem slechts "de rotte kers op de rotte taart". "Dat men een regering heeft, gaat alleen aan die kers iets doen. De rotte taart blijft gewoon staan." Een hervorming van de index in de loop van de legislatuur verwacht de N-VA'er tot slot ook niet.

"Men zal heel snel weer rond de tafel zitten omdat deze begroting niet sluitend is. Maar niet om de index te hervormen", klonk het. Behalve Open VLD staat daar volgens hem geen enkele meerderheidspartij voor open. Slotsom: voor de N-VA is dit akkoord nog steeds een "catastrofe", waar Open VLD zonder haar weinig aan kon veranderen. "Open VLD deed wat ze kon, maar de fundamentele keuze om met de PS en een Vlaamse minderheid te besturen had ik liever omgebogen gezien", besloot De Wever. (Belga/SD)

N-VA-voorzitter Bart De Wever ziet "niets positiefs" aan het begrotingsakkoord van formateur Elio Di Rupo en de zes onderhandelaars. Volgens hem is de zoektocht naar 11 miljard euro uitgemond in twee derde nieuwe belastingen, die vooral door de Vlamingen betaald zullen worden. Bovendien zal de deal het investeringsklimaat enorme schade toebrengen en weinig tot geen impact hebben op de Belgische rente, klonk het in "De Zevende Dag" op Eén. De Wever is niet te spreken over het hoerageroep van de onderhandelende partijen. "Men heeft het gewoon zo laten doorrotten dat men met alles tevreden is", oordeelt hij. "Men zegt merci, maar kijkt niet meer na wat er precies instaat." De Wever: 'Enigen in Europa met socialisten in regering'Nochtans legt ons land hiermee volgens de Vlaamsnationalist als enige in Europa de focus voor meer dan de helft op nieuwe belastingen. Binnen de categorie met "diverse maatregelen" zitten immers ook "een hele reeks verkapte belastingen die doorgerekend zullen worden aan de burgers", zoals de nucleaire rente. "Dit is een regering met een minderheid aan Vlaamse kant die besparingen oplegt die in meerderheid door de Vlamingen betaald moeten worden." Bovendien zijn we ook de enigen die een regering met socialisten op de been brengen, fulmineerde de Vlaamsnationalist. "Overal gaan ze eruit, behalve bij ons." Al betwijfelt hij ten zeerste of de nieuwe regering het lang zal uitzingen. "Als je ziet wat de cohesie is, hoe lang gaat die krakende wagen dan lopen?", verwees hij naar het opgestoken indexrelletje. "Als hij daartoe de kans krijgt", wil De Wever in dat geval alvast zijn verantwoordelijkheid nemen. De Wever: 'Late hervormingen perfide'Iets positiefs over het akkoord kreeg De Wever nauwelijks over de lippen. Het optrekken van de leeftijden voor vervoegd pensioen en brugpensioen is weliswaar een goede zaak, maar komt volgens hem te laat. Dat de hervorming bovendien pas ingaat in 2016 is voor hem helemaal perfide. "Men heeft expliciet gezegd dat enkele grote bedrijven (zoals Arcelor Mittal, nvdr.) nog eens in de kassa zullen kunnen grijpen", hekelde hij. "Het signaal is dus: herstructureer nu en stuur uw mensen snel nu op pensioen." De Wever: 'Open VLD deed wat ze kon'Voor De Wever is nu al duidelijk dat het akkoord de rente niet zal doen dalen. "De financiële markten kijken hier los door", oordeelde hij. Bovendien is de politieke crisis voor hem slechts "de rotte kers op de rotte taart". "Dat men een regering heeft, gaat alleen aan die kers iets doen. De rotte taart blijft gewoon staan." Een hervorming van de index in de loop van de legislatuur verwacht de N-VA'er tot slot ook niet. "Men zal heel snel weer rond de tafel zitten omdat deze begroting niet sluitend is. Maar niet om de index te hervormen", klonk het. Behalve Open VLD staat daar volgens hem geen enkele meerderheidspartij voor open. Slotsom: voor de N-VA is dit akkoord nog steeds een "catastrofe", waar Open VLD zonder haar weinig aan kon veranderen. "Open VLD deed wat ze kon, maar de fundamentele keuze om met de PS en een Vlaamse minderheid te besturen had ik liever omgebogen gezien", besloot De Wever. (Belga/SD)