Informateur Bart De Wever wilde bij de aankondiging van de Vlaamse onderhandelingen tussen N-VA en CD&V weinig commentaar kwijt over zijn federale activiteiten. "Maar het spreekt voor zich dat, gezien de actualiteit van de voorbije dagen, het niet totaal ondenkbaar is dat beide partijen mekaar op federaal terrein zullen aantreffen", aldus De Wever, die dinsdag op het Paleis wordt verwacht met het verslag van zijn koninklijke opdracht.

De Wever kondigde in het Vlaams parlement aan dat zijn rol als "informateur" op Vlaams niveau nu uitgespeeld is. Zijn rol als koninklijk informateur zal hij tijdens het verlengd weekend voortzetten. "Ik zal mijn zwijgzaamheid hier niet doorbreken", luidde het, al merkte hij op net als in Vlaanderen, ook op federaal niveau op zoek te willen gaan naar "een logische en coherente coalitie".

Volgens De Wever staan de zaken er "minder complex dan gisteren" voor. In de wandelgangen zei hij zelfs te denken dat de federale regeringsvorming vrij snel zou kunnen gaan. De Wever ontkende dat het initiatief op Vlaams niveau een antwoord is op de gebeurtenissen van donderdag in Franstalig België. Daar kondigden PS en cdH - onverwacht wat de timing betreft - aan dat ze met elkaar rond de tafel gaan zitten voor de vorming van een Waalse regering en een Franse gemeenschapsregering. In Brussel willen ze FDF mee in bad nemen.

CD&V en Open Vld weigeren intussen in te gaan op de uitnodiging om in Brussel te gaan onderhandelen omwille van de aanwezigheid van FDF rond de tafel. CD&V-voorzitter Beke stelde dat beide partijen hun "zorg" dat een coalitie met FDF "geen evidentie" zou zijn, gisteren nog eens formeel naar buiten hebben gebracht. "Blijkbaar was dat onvoldoende opgepikt de voorbije dagen", aldus Beke. Hij verwees naar de communautaire agenda van de FDF en onderstreepte dat zijn partij deze legislatuur de sociaal-economische uitdagingen wil aanpakken op Vlaams, federaal en Brussels niveau. "Die logica trekken we naar alle niveaus door".

Beke stelde na de verkiezingsdag dat de onderhandelingen op federaal en Vlaams niveau voor de christendemocraten simultaan moeten verlopen. Dat was een reactie op de N-VA-wens om, volgens een confederale logica, eerst regionale regeringen boven de doopvont te houden en van daaruit een federale ploeg te smeden. "Die simultaniteit is er", redeneert Beke. De regeronderhandelingen op Vlaams niveau kennen een doorstart en op federaal niveau zijn de onderhandelingen lopende.

Hij herhaalde dat zijn partij zich steeds bereid heeft getoond deel te nemen aan regeringsonderhandelingen op Vlaams en federaal niveau indien er een uitnodiging in de bus zou vallen. "Nu is er een uitnodiging op Vlaams niveau. Wanneer die er komt op federaal niveau, zullen we die onderzoeken en er positief tegenover staan."

Informateur Bart De Wever wilde bij de aankondiging van de Vlaamse onderhandelingen tussen N-VA en CD&V weinig commentaar kwijt over zijn federale activiteiten. "Maar het spreekt voor zich dat, gezien de actualiteit van de voorbije dagen, het niet totaal ondenkbaar is dat beide partijen mekaar op federaal terrein zullen aantreffen", aldus De Wever, die dinsdag op het Paleis wordt verwacht met het verslag van zijn koninklijke opdracht. De Wever kondigde in het Vlaams parlement aan dat zijn rol als "informateur" op Vlaams niveau nu uitgespeeld is. Zijn rol als koninklijk informateur zal hij tijdens het verlengd weekend voortzetten. "Ik zal mijn zwijgzaamheid hier niet doorbreken", luidde het, al merkte hij op net als in Vlaanderen, ook op federaal niveau op zoek te willen gaan naar "een logische en coherente coalitie". Volgens De Wever staan de zaken er "minder complex dan gisteren" voor. In de wandelgangen zei hij zelfs te denken dat de federale regeringsvorming vrij snel zou kunnen gaan. De Wever ontkende dat het initiatief op Vlaams niveau een antwoord is op de gebeurtenissen van donderdag in Franstalig België. Daar kondigden PS en cdH - onverwacht wat de timing betreft - aan dat ze met elkaar rond de tafel gaan zitten voor de vorming van een Waalse regering en een Franse gemeenschapsregering. In Brussel willen ze FDF mee in bad nemen. CD&V en Open Vld weigeren intussen in te gaan op de uitnodiging om in Brussel te gaan onderhandelen omwille van de aanwezigheid van FDF rond de tafel. CD&V-voorzitter Beke stelde dat beide partijen hun "zorg" dat een coalitie met FDF "geen evidentie" zou zijn, gisteren nog eens formeel naar buiten hebben gebracht. "Blijkbaar was dat onvoldoende opgepikt de voorbije dagen", aldus Beke. Hij verwees naar de communautaire agenda van de FDF en onderstreepte dat zijn partij deze legislatuur de sociaal-economische uitdagingen wil aanpakken op Vlaams, federaal en Brussels niveau. "Die logica trekken we naar alle niveaus door". Beke stelde na de verkiezingsdag dat de onderhandelingen op federaal en Vlaams niveau voor de christendemocraten simultaan moeten verlopen. Dat was een reactie op de N-VA-wens om, volgens een confederale logica, eerst regionale regeringen boven de doopvont te houden en van daaruit een federale ploeg te smeden. "Die simultaniteit is er", redeneert Beke. De regeronderhandelingen op Vlaams niveau kennen een doorstart en op federaal niveau zijn de onderhandelingen lopende. Hij herhaalde dat zijn partij zich steeds bereid heeft getoond deel te nemen aan regeringsonderhandelingen op Vlaams en federaal niveau indien er een uitnodiging in de bus zou vallen. "Nu is er een uitnodiging op Vlaams niveau. Wanneer die er komt op federaal niveau, zullen we die onderzoeken en er positief tegenover staan."