Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) vindt dat in Marokko een Belgische gevangenis moet gebouwd worden en dat als middel ter bestrijding van druggebruik de wet op landloperij weer zou moeten ingevoerd worden.

In een interview met Humo over zijn war on drugs zegt Antwerps burgemeester Bart De Wever dat hij 'zou durven pleiten om de wet op de landloperij, die in 1993 werd afgeschaft, opnieuw in te voeren.' Dat ziet De Wever als een van de instrumenten in zijn strijd tegen drugs in Antwerpen.

De Wever kwam onlangs in het nieuws met GAS-boetes van 75 euro voor het roken van een joint. Daarop kwam kritiek waartegen De Wever in Humo tegenargumenten formuleert. 'Wiet staat in de strafwet. Ze moeten mij niet komen vertellen dat het toepassen van de wet onwettig is.' De Antwerpse burgemeester verdedigt zijn beleid als een bundeling van 'preventie, curatie en repressie.'

Bart De Wever: 'Situatie illegale criminelen is dramatisch'

In hetzelfde intervieuw noemt De Wever de situatie aangaande illegale criminelen 'werkelijk dramatisch'. 'De gerechtelijke afhandeling van veel drugszaken wordt bemoeilijkt doordat er vaak illegalen worden ingezet om te dealen. Het uitwijzingsbeleid in dit land is wat het is: zo goed als onbestaande.'

Bart De Wever: 'Met 1.200 Marokkanen in Belgische gevangenissen kan je een gevangenis vullen'

Een van de middelen die de federale regering hem als burgemeester ter beschikking zou kunnen stellen, aldus De Wever, is een Belgische gevangenis in Marokko. Hoe die gevangenis eruit moet zien, daarover wil De Wever niet veel zeggen. 'We moeten iets creëren waar Marokko ook belang heeft. Zo'n gevangenis is ook een investering, dat is tewerkstellin: dié toer moeten we opgaan.' Nog volgens De Wever zitten er bijna 1.200 Marokkanen in Belgische gevangenissen: 'Met hen alleen kun je een gevangenis vullen'.

Het is volgens De Wever zijn verantwoordelijkheid om het probleem in kaart te blijven brengen, 'tot er een minister (van Justitie, nvdr.) komt die het begrijpt en die beslist een centrum voor illegale criminelen te bouwen, of die in Marokke een gevangenislaat neerzetten. Misschien kan de N-VA die minister leveren, wie weet?'

In een interview met Humo over zijn war on drugs zegt Antwerps burgemeester Bart De Wever dat hij 'zou durven pleiten om de wet op de landloperij, die in 1993 werd afgeschaft, opnieuw in te voeren.' Dat ziet De Wever als een van de instrumenten in zijn strijd tegen drugs in Antwerpen. De Wever kwam onlangs in het nieuws met GAS-boetes van 75 euro voor het roken van een joint. Daarop kwam kritiek waartegen De Wever in Humo tegenargumenten formuleert. 'Wiet staat in de strafwet. Ze moeten mij niet komen vertellen dat het toepassen van de wet onwettig is.' De Antwerpse burgemeester verdedigt zijn beleid als een bundeling van 'preventie, curatie en repressie.'In hetzelfde intervieuw noemt De Wever de situatie aangaande illegale criminelen 'werkelijk dramatisch'. 'De gerechtelijke afhandeling van veel drugszaken wordt bemoeilijkt doordat er vaak illegalen worden ingezet om te dealen. Het uitwijzingsbeleid in dit land is wat het is: zo goed als onbestaande.'Een van de middelen die de federale regering hem als burgemeester ter beschikking zou kunnen stellen, aldus De Wever, is een Belgische gevangenis in Marokko. Hoe die gevangenis eruit moet zien, daarover wil De Wever niet veel zeggen. 'We moeten iets creëren waar Marokko ook belang heeft. Zo'n gevangenis is ook een investering, dat is tewerkstellin: dié toer moeten we opgaan.' Nog volgens De Wever zitten er bijna 1.200 Marokkanen in Belgische gevangenissen: 'Met hen alleen kun je een gevangenis vullen'. Het is volgens De Wever zijn verantwoordelijkheid om het probleem in kaart te blijven brengen, 'tot er een minister (van Justitie, nvdr.) komt die het begrijpt en die beslist een centrum voor illegale criminelen te bouwen, of die in Marokke een gevangenislaat neerzetten. Misschien kan de N-VA die minister leveren, wie weet?'