Het parlementair debat met Barroso, Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy en eurogroepvoorzitter Jean-Claude Juncker over de aanpak van de eurocrisis leverde niet het vuurwerk op dat sommige waarnemers hadden verwacht. Terwijl Van Rompuy een overzicht gaf van de bestuurlijke hervormingen die het voorbije jaar genomen zijn in Europa en benadrukte dat de lidstaten de komende maanden nog meer soevereiniteit zullen moeten overhevelen naar het Europese niveau, gaf Barroso een voorproefje van de voorstellen die hij volgende week zelf zal doen. Ten eerste wil de Commissie het toezicht versterken op eurolanden die in diepe financiële problemen verkeren of al noodhulp hebben aangevraagd. Barroso bezweert dat het op die manier vergroten van de convergentie tussen de eurolanden de werking van de hele Europese Unie hoe dan ook niet mag schaden. Ten tweede moeten ook de landen die hun staatsschuld onvoldoende snel afbouwen - en in de zogenaamde 'buitensporigtekortprocedure' zitten - meer nauwlettend in de gaten gehouden worden. De Commissie zal de uitvoering van de begrotingen van die landen monitoren en indien nodig bijsturingen voorstellen. Ook volgende week woensdag komt de Europese Commissie met haar langverwachte voorstellen voor euro-obligaties - of "stabiliteitsobligaties" in de woorden van Barroso. (JDE)

Het parlementair debat met Barroso, Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy en eurogroepvoorzitter Jean-Claude Juncker over de aanpak van de eurocrisis leverde niet het vuurwerk op dat sommige waarnemers hadden verwacht. Terwijl Van Rompuy een overzicht gaf van de bestuurlijke hervormingen die het voorbije jaar genomen zijn in Europa en benadrukte dat de lidstaten de komende maanden nog meer soevereiniteit zullen moeten overhevelen naar het Europese niveau, gaf Barroso een voorproefje van de voorstellen die hij volgende week zelf zal doen. Ten eerste wil de Commissie het toezicht versterken op eurolanden die in diepe financiële problemen verkeren of al noodhulp hebben aangevraagd. Barroso bezweert dat het op die manier vergroten van de convergentie tussen de eurolanden de werking van de hele Europese Unie hoe dan ook niet mag schaden. Ten tweede moeten ook de landen die hun staatsschuld onvoldoende snel afbouwen - en in de zogenaamde 'buitensporigtekortprocedure' zitten - meer nauwlettend in de gaten gehouden worden. De Commissie zal de uitvoering van de begrotingen van die landen monitoren en indien nodig bijsturingen voorstellen. Ook volgende week woensdag komt de Europese Commissie met haar langverwachte voorstellen voor euro-obligaties - of "stabiliteitsobligaties" in de woorden van Barroso. (JDE)