De taks, in het leven geroepen via de programmawet van 22 juni 2012, wordt geheven op de gereglementeerde spaarboekjes. De omvang van de taks varieert van 0,03 tot 0,12 procent. Kredietinstellingen die meer kredieten verstrekken en dus de economie steunen, betalen minder. Deutsche Bank en de Franse internetbank Fortuneo bestrijden de taks bij het Grondwettelijk Hof. De beide kredietinstellingen betogen dat de heffing discriminerend is voor buitenlandse banken, en strijdig met de Europese regels. Omdat Geens het waarschijnlijk achtte dat het Hof de taks inderdaad ongeldig zou verklaren, en de opbrengst terugbetaald zou moeten worden (177 miljoen euro voor 2012 en 2013), onderhandelde de minister een oplossing. In ruil voor het staken van de procedures wordt de berekeningsmethode aangepast. Vanaf 2014 geldt een lineair tarief, met een budgetneutraal resultaat. Naast deze heffing op spaarboekjes betalen de banken ook een abonnementstaks, die tijdens de voorbije begrotingscontrole nog is verhoogd. De kredietinstellingen moeten ook het fonds voor de bescherming van deposito's en het fonds voor financiële stabiliteit spijzen. De sector raamt dat haar fiscale factuur vervijfvoudigd is sinds de kredietcrisis van 2008. (Belga)

De taks, in het leven geroepen via de programmawet van 22 juni 2012, wordt geheven op de gereglementeerde spaarboekjes. De omvang van de taks varieert van 0,03 tot 0,12 procent. Kredietinstellingen die meer kredieten verstrekken en dus de economie steunen, betalen minder. Deutsche Bank en de Franse internetbank Fortuneo bestrijden de taks bij het Grondwettelijk Hof. De beide kredietinstellingen betogen dat de heffing discriminerend is voor buitenlandse banken, en strijdig met de Europese regels. Omdat Geens het waarschijnlijk achtte dat het Hof de taks inderdaad ongeldig zou verklaren, en de opbrengst terugbetaald zou moeten worden (177 miljoen euro voor 2012 en 2013), onderhandelde de minister een oplossing. In ruil voor het staken van de procedures wordt de berekeningsmethode aangepast. Vanaf 2014 geldt een lineair tarief, met een budgetneutraal resultaat. Naast deze heffing op spaarboekjes betalen de banken ook een abonnementstaks, die tijdens de voorbije begrotingscontrole nog is verhoogd. De kredietinstellingen moeten ook het fonds voor de bescherming van deposito's en het fonds voor financiële stabiliteit spijzen. De sector raamt dat haar fiscale factuur vervijfvoudigd is sinds de kredietcrisis van 2008. (Belga)