De regering besliste een extra bankentaks in te voeren. Doel is banken aan te moedigen terug te keren naar hun traditionele activiteiten en te investeren in de reële economie. Concreet komt dat neer op het toekennen van leningen aan gezinnen en ondernemingen, en niet enkel investeren in speculatieve producten. Hier en daar werd geopperd dat banken de belasting zullen recupereren bij hun spaarders of klacht willen indienen tegen de nieuwe maatregel. Minister Onkelinx noemt dergelijke reacties ongepast. Ze herinnert eraan dat het de ondoordachte risico's van de banken zijn om snel winst te boeken met het geld van de burgers die aan de basis liggen van de financiële crisis in 2008. De PS-vicepremier benadrukt dat de belasting als doel heeft de banken en niet de spaarders te laten bijdragen aan de begroting. "We moeten aan de landen, met andere woorden de burgers, de middelen teruggeven die ze hebben moeten inzetten om de banken te redden. Het is binnen deze context dat de regering besloten heeft - op mijn vraag - de banken te belasten", zegt ze. (LOD)

De regering besliste een extra bankentaks in te voeren. Doel is banken aan te moedigen terug te keren naar hun traditionele activiteiten en te investeren in de reële economie. Concreet komt dat neer op het toekennen van leningen aan gezinnen en ondernemingen, en niet enkel investeren in speculatieve producten. Hier en daar werd geopperd dat banken de belasting zullen recupereren bij hun spaarders of klacht willen indienen tegen de nieuwe maatregel. Minister Onkelinx noemt dergelijke reacties ongepast. Ze herinnert eraan dat het de ondoordachte risico's van de banken zijn om snel winst te boeken met het geld van de burgers die aan de basis liggen van de financiële crisis in 2008. De PS-vicepremier benadrukt dat de belasting als doel heeft de banken en niet de spaarders te laten bijdragen aan de begroting. "We moeten aan de landen, met andere woorden de burgers, de middelen teruggeven die ze hebben moeten inzetten om de banken te redden. Het is binnen deze context dat de regering besloten heeft - op mijn vraag - de banken te belasten", zegt ze. (LOD)