Peeters wijst erop dat de conceptnota nog uitvoering vereist, via een aanpassing van onder meer het decreet op Gigarant dat het wettelijk kader biedt voor de waarborgverstrekking. "Het parlement zal zich later nog over deze decreetsaanpassing kunnen uitspreken en kan hierbij dus de resultaten van de hoorzittingen nog altijd nuttig naar voor brengen", aldus de minister-president. Hij noemt de reactie van Vereeck ook "wat grotesk": "het feit dat de regering concrete invulling geeft aan haar bankenplan, kan toch het parlement niet buitenspel zetten?". Bovendien, aldus Peeters, geeft de goedkeuring van de conceptnota invulling aan de resultaten van het overleg tussen ondernemersorganisaties en de financiële sector. Lode Vereeck haalde zondag zwaar uit naar de Vlaamse regering omdat die afgelopen vrijdag al een conceptnota heeft goedgekeurd terwijl het Vlaams parlement dinsdag nog een hoorzitting houdt met financiële experts. (YORICK JANSENS)

Peeters wijst erop dat de conceptnota nog uitvoering vereist, via een aanpassing van onder meer het decreet op Gigarant dat het wettelijk kader biedt voor de waarborgverstrekking. "Het parlement zal zich later nog over deze decreetsaanpassing kunnen uitspreken en kan hierbij dus de resultaten van de hoorzittingen nog altijd nuttig naar voor brengen", aldus de minister-president. Hij noemt de reactie van Vereeck ook "wat grotesk": "het feit dat de regering concrete invulling geeft aan haar bankenplan, kan toch het parlement niet buitenspel zetten?". Bovendien, aldus Peeters, geeft de goedkeuring van de conceptnota invulling aan de resultaten van het overleg tussen ondernemersorganisaties en de financiële sector. Lode Vereeck haalde zondag zwaar uit naar de Vlaamse regering omdat die afgelopen vrijdag al een conceptnota heeft goedgekeurd terwijl het Vlaams parlement dinsdag nog een hoorzitting houdt met financiële experts. (YORICK JANSENS)