De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) heeft in overleg met de Vlaamse regering een akkoord gesloten met het bouwconsortium Noriant over de verdere afhandeling van het Oosterweeldossier. Dat laat de BAM weten in een persbericht. Indien de Europese Commissie voor 16 december geen groen licht geeft voor de gunning aan Noriant van de deelopdrachten Linkeroever en Scheldetunnel van de Oosterweelverbinding, zal BAM een stopzettings- en verbrekingsvergoeding betalen aan Noriant van 37,19 miljoen euro. Noriant ziet dan af van een eerder voorgenomen schadeclaim van 323,9 miljoen euro tegen BAM en het Vlaams Gewest.

Volgens BAM wordt met deze overeenkomst verdere vertraging in de realisatie van de Oosterweelverbinding vermeden, aangezien er niet langer een jarenlange juridische strijd dreigt met Noriant. Indien de Europese Commissie alsnog uiterlijk op 15 december toelaat dat Noriant de deelopdrachten Linkeroever en Scheldetunnel realiseert volgens de oorspronkelijke aanbesteding - en dus ondanks de wijzigingen die de plannen voor de Oosterweelverbinding ondergingen - zullen BAM en Noriant gewoon verder rond de tafel blijven zitten zoals gepland.

Dading

Geeft Europa geen groen licht, dan treedt er een dading in werking waarbij Noriant afziet van een schadeclaim maar wel een vergoeding ontvangt van 37,19 miljoen euro. Op dat moment verwerft BAM volgens de kersverse overeenkomst bovendien ook het gebruiksrecht van het ontwerp van Noriant voor de gedeelten Linkeroever en Scheldetunnel, in ruil voor een vergoeding van 5,10 miljoen euro (excl. BTW).

Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) reageert erg tevreden op de overeenkomst die de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en bouwconsortium Noriant gesloten hebben over de verdere afhandeling van het Oosterweeldossier. Dat Noriant in ruil voor een vergoeding van 37 miljoen euro zal afzien van een omvangrijke schadeclaim indien het van Europa niet mag doorgaan met de realisatie van de deelopdrachten Linkeroever en Scheldetunnel van het Oosterweelproject, noemt Kennis "fantastisch nieuws". Volgens de schepen is nu "een dreigend conflict en verder uitstel afgewend".

BELGA
© BELGA

Beslissing Europese Commissie

"De overeenkomst tussen de BAM en Noriant is een belangrijke stap vooruit in het ontwarren van de mobiliteitsknoop. Dit was een molensteen rond de nek van het hele project." Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) in een reactie aan Belga. Er is steeds gezegd dat alles zou staan of vallen bij de beslissing van de Europese Commissie, waarbij er gesproken werd van honderden miljoen euro, stelt de minister.

De overeenkomst voorziet in een dading tenzij Europa het licht op groen zet voor de gunning aan Noriant van de deelopdrachten Linkeroever en Scheldetunnel van de Oosterweelverbinding. Indien dat laatste gebeurt, dan kan voortgewerkt worden. Indien Europa neen zegt, komt er dus een dading, "waardoor het juridische zwaard van Damocles geneutraliseerd wordt. Voor Weyts is de overeenkomst tussen BAM en Noriant de derde belangrijke stap in de realisatie van het Oosterweelproject. De eerste stap was het mogelijk maken van de overkapping en de aanpassing van de plannen hiervoor; de tweede stap was de verlenging van de tunnel onder het Albertkanaal, aldus nog de minister.

'Vijf jaar slecht theater'

"Deze dading is en blijft een heel jammer verhaal. Deze kosten hadden vermeden kunnen worden. Er had nooit een voorakkoord in de vorm van een Design Sign off mogen getekend worden. In tijden van besparingen is dit een zeer bittere pil, " reageert Groen-voorzitter en Vlaams parlementslid Wouter Van Besien.

Actiegroep stRaten-generaal hoopt dat de overeenkomst tussen BAM en bouwconsortium Noriant er op termijn zal toe bijdragen dat BAM en de Vlaamse regering van standpunt zullen veranderen in het Oosterweelverhaal. "Vijf jaar slecht theater eindigt eindelijk met het loslaten van Noriant", zegt Manu Claeys van stRaten-generaal. "Nu nog het BAM-tracé loslaten."

De deal tussen BAM en bouwconsortium Noriant is "helemaal geen slecht nieuws" voor de actiegroepen die de Oosterweelplannen bestrijden. Dat zegt Wim Van Hees van Ademloos. Volgens Van Hees is er nu een reden minder om vast te houden aan het door de Vlaamse regering gekozen tracé.

(Belga/AVE)

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) heeft in overleg met de Vlaamse regering een akkoord gesloten met het bouwconsortium Noriant over de verdere afhandeling van het Oosterweeldossier. Dat laat de BAM weten in een persbericht. Indien de Europese Commissie voor 16 december geen groen licht geeft voor de gunning aan Noriant van de deelopdrachten Linkeroever en Scheldetunnel van de Oosterweelverbinding, zal BAM een stopzettings- en verbrekingsvergoeding betalen aan Noriant van 37,19 miljoen euro. Noriant ziet dan af van een eerder voorgenomen schadeclaim van 323,9 miljoen euro tegen BAM en het Vlaams Gewest.Volgens BAM wordt met deze overeenkomst verdere vertraging in de realisatie van de Oosterweelverbinding vermeden, aangezien er niet langer een jarenlange juridische strijd dreigt met Noriant. Indien de Europese Commissie alsnog uiterlijk op 15 december toelaat dat Noriant de deelopdrachten Linkeroever en Scheldetunnel realiseert volgens de oorspronkelijke aanbesteding - en dus ondanks de wijzigingen die de plannen voor de Oosterweelverbinding ondergingen - zullen BAM en Noriant gewoon verder rond de tafel blijven zitten zoals gepland. Geeft Europa geen groen licht, dan treedt er een dading in werking waarbij Noriant afziet van een schadeclaim maar wel een vergoeding ontvangt van 37,19 miljoen euro. Op dat moment verwerft BAM volgens de kersverse overeenkomst bovendien ook het gebruiksrecht van het ontwerp van Noriant voor de gedeelten Linkeroever en Scheldetunnel, in ruil voor een vergoeding van 5,10 miljoen euro (excl. BTW).Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) reageert erg tevreden op de overeenkomst die de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en bouwconsortium Noriant gesloten hebben over de verdere afhandeling van het Oosterweeldossier. Dat Noriant in ruil voor een vergoeding van 37 miljoen euro zal afzien van een omvangrijke schadeclaim indien het van Europa niet mag doorgaan met de realisatie van de deelopdrachten Linkeroever en Scheldetunnel van het Oosterweelproject, noemt Kennis "fantastisch nieuws". Volgens de schepen is nu "een dreigend conflict en verder uitstel afgewend"."De overeenkomst tussen de BAM en Noriant is een belangrijke stap vooruit in het ontwarren van de mobiliteitsknoop. Dit was een molensteen rond de nek van het hele project." Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) in een reactie aan Belga. Er is steeds gezegd dat alles zou staan of vallen bij de beslissing van de Europese Commissie, waarbij er gesproken werd van honderden miljoen euro, stelt de minister.De overeenkomst voorziet in een dading tenzij Europa het licht op groen zet voor de gunning aan Noriant van de deelopdrachten Linkeroever en Scheldetunnel van de Oosterweelverbinding. Indien dat laatste gebeurt, dan kan voortgewerkt worden. Indien Europa neen zegt, komt er dus een dading, "waardoor het juridische zwaard van Damocles geneutraliseerd wordt. Voor Weyts is de overeenkomst tussen BAM en Noriant de derde belangrijke stap in de realisatie van het Oosterweelproject. De eerste stap was het mogelijk maken van de overkapping en de aanpassing van de plannen hiervoor; de tweede stap was de verlenging van de tunnel onder het Albertkanaal, aldus nog de minister."Deze dading is en blijft een heel jammer verhaal. Deze kosten hadden vermeden kunnen worden. Er had nooit een voorakkoord in de vorm van een Design Sign off mogen getekend worden. In tijden van besparingen is dit een zeer bittere pil, " reageert Groen-voorzitter en Vlaams parlementslid Wouter Van Besien. Actiegroep stRaten-generaal hoopt dat de overeenkomst tussen BAM en bouwconsortium Noriant er op termijn zal toe bijdragen dat BAM en de Vlaamse regering van standpunt zullen veranderen in het Oosterweelverhaal. "Vijf jaar slecht theater eindigt eindelijk met het loslaten van Noriant", zegt Manu Claeys van stRaten-generaal. "Nu nog het BAM-tracé loslaten."De deal tussen BAM en bouwconsortium Noriant is "helemaal geen slecht nieuws" voor de actiegroepen die de Oosterweelplannen bestrijden. Dat zegt Wim Van Hees van Ademloos. Volgens Van Hees is er nu een reden minder om vast te houden aan het door de Vlaamse regering gekozen tracé.(Belga/AVE)