"Het is belangrijk maatregelen te nemen die de rechten vrijwaren van de gepensioneerden die worden opgeroepen deel te nemen aan de strijd tegen COVID-19. Ik denk onder meer aan de artsen of verpleegsters die met pensioen zijn en die aanvaarden een beroepsactiviteit op te nemen om onze medeburgers te verzorgen die ziek zijn door de pandemie", licht minister Bacquelaine toe. Concreet moet het eerste kb voorkomen dat de beroepsinkomsten van wie opnieuw aan de slag gaat als verpleger, gezondheidsexpert of dokter, tot een vermindering van het pensioen leiden, zelfs als de grenzen van het voor gepensioneerden toegelaten beroepsinkomen worden overschreden. Het tweede kb slaat op alle begunstigden van een rust- of overlevingspensioen die gewoonlijk hun pensioen cumuleren met een beroepsactiviteit. Indien ze tijdelijk werkloos worden, zullen ze hun pensioen kunnen cumuleren met werkloosheidsuitkeringen gedurende de gehele duur van de pandemie. (Belga)

"Het is belangrijk maatregelen te nemen die de rechten vrijwaren van de gepensioneerden die worden opgeroepen deel te nemen aan de strijd tegen COVID-19. Ik denk onder meer aan de artsen of verpleegsters die met pensioen zijn en die aanvaarden een beroepsactiviteit op te nemen om onze medeburgers te verzorgen die ziek zijn door de pandemie", licht minister Bacquelaine toe. Concreet moet het eerste kb voorkomen dat de beroepsinkomsten van wie opnieuw aan de slag gaat als verpleger, gezondheidsexpert of dokter, tot een vermindering van het pensioen leiden, zelfs als de grenzen van het voor gepensioneerden toegelaten beroepsinkomen worden overschreden. Het tweede kb slaat op alle begunstigden van een rust- of overlevingspensioen die gewoonlijk hun pensioen cumuleren met een beroepsactiviteit. Indien ze tijdelijk werkloos worden, zullen ze hun pensioen kunnen cumuleren met werkloosheidsuitkeringen gedurende de gehele duur van de pandemie. (Belga)