De Franse Gemeenschap wil twee onderdelen van de pensioenhervorming aanvechten bij het Grondwettelijk Hof. Het eerste geviseerde onderdeel is de nieuwe berekening van het pensioen van de vastbenoemde ambtenaren. Sinds 1 december vorig jaar tellen de jaren die de persoon werkte als contractueel als dusdanig mee voor de berekening van het pensioen, en worden ze niet langer geteld als statutaire jaren. Dat vindt de Franse Gemeenschap discriminerend. Maar op het kabinet van de minister wordt die maatregel zaterdag verdedigd, door te benadrukken dat op die manier de financiële lasten van de Belgische gemeenten worden verminderd. Op die manier wordt tegemoetgekomen aan een historische eis van de Verenigingen van Steden en Gemeenten (VVSG), luidt het nog. "De gemeenten zullen geconfronteerd worden met grote problemen bij de betaling van de pensioenen van hun ambtenaren. De hervorming gaat hen daarbij helpen", zegt een woordvoerder van Bacquelaine. De Franse Gemeenschap gaat zich daarnaast nog aansluiten bij het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA), dat naar het Grondwettelijk Hof was gestapt tegen het afkopen van de studiejaren. Met die maatregel kunnen mensen hun studiejaren afkopen om vroeger met pensioen te kunnen en een hoger pensioen te krijgen. Die beslissing is nadelig voor ambtenaren, luidt het, want zij konden dat voorheen gratis doen. Het kabinet-Bacquelaine stelt dan weer dat die maatregel een harmonisering tussen ambtenaren, werknemers en zelfstandigen inhoudt. (Belga)

De Franse Gemeenschap wil twee onderdelen van de pensioenhervorming aanvechten bij het Grondwettelijk Hof. Het eerste geviseerde onderdeel is de nieuwe berekening van het pensioen van de vastbenoemde ambtenaren. Sinds 1 december vorig jaar tellen de jaren die de persoon werkte als contractueel als dusdanig mee voor de berekening van het pensioen, en worden ze niet langer geteld als statutaire jaren. Dat vindt de Franse Gemeenschap discriminerend. Maar op het kabinet van de minister wordt die maatregel zaterdag verdedigd, door te benadrukken dat op die manier de financiële lasten van de Belgische gemeenten worden verminderd. Op die manier wordt tegemoetgekomen aan een historische eis van de Verenigingen van Steden en Gemeenten (VVSG), luidt het nog. "De gemeenten zullen geconfronteerd worden met grote problemen bij de betaling van de pensioenen van hun ambtenaren. De hervorming gaat hen daarbij helpen", zegt een woordvoerder van Bacquelaine. De Franse Gemeenschap gaat zich daarnaast nog aansluiten bij het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA), dat naar het Grondwettelijk Hof was gestapt tegen het afkopen van de studiejaren. Met die maatregel kunnen mensen hun studiejaren afkopen om vroeger met pensioen te kunnen en een hoger pensioen te krijgen. Die beslissing is nadelig voor ambtenaren, luidt het, want zij konden dat voorheen gratis doen. Het kabinet-Bacquelaine stelt dan weer dat die maatregel een harmonisering tussen ambtenaren, werknemers en zelfstandigen inhoudt. (Belga)