Hoe verhoudt de reserve van de langstlevende echtgenoot zich tegenover die van de kinderen? (Sara De Moor, Laarne)
...