"Iedereen moet uiteraard besparen", erkent hij. "Maar op het federaal niveau doen we alles wat mogelijk is. In 2012 waren we verplicht om onze uitgaven met 17%, onze investeringen met 20% en de loonkost met 2%. Als men ons nu nieuwe besparingen oplegt, moeten we raken aan de essentiële functies van de staat". "In ons departement, voeren we essentiële, publieke opdrachten uit voor de goede werking van de economie", verduidelijkt Delporte. Hij verwijst onder meer naar de economische inspectie die recent in het nieuws kwam met de controle van vlees, het beheer van patenten en de energievoorziening voor het land. "Indien we onze begroting moeten verminderen, zullen we ooit verplicht worden om keuzes te maken en misschien sommige activiteiten te schrappen". Delporte heeft ook kritiek op de plannen van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, Hendrik Bogaert, voor een permanente evaluatie van de ambtenaren. "Ik ben niet tegen een evaluatie, noch tegen een verloning in functie van opgelegde doelstellingen. Het probleem is echter dat men alles wil normeren. Onder impuls van staatssecretaris Bogaert en de regering zijn de evaluaties verveelvoudigd", luidt het. Zo verhoogt men volgens hem op de FOD Financiën, waar hij meerdere jaren kaderlid was, jaarlijks het aantal uit te voeren controles met 10 procent, zonder dat de opbrengsten meestijgen. Vorig jaar verminderden ze zelfs. Volgens Jean-Marc Delporte, "moedigt men de ambtenaren aan om een serie opleidingen te volgen, voornamelijk inzake management, maar vergeet men hen op te leiden en vooral te evalueren voor de materie die ze moeten behandelen. Daardoor dreigt het globale niveau van competentie te zakken door ontmoediging". (Belga)

"Iedereen moet uiteraard besparen", erkent hij. "Maar op het federaal niveau doen we alles wat mogelijk is. In 2012 waren we verplicht om onze uitgaven met 17%, onze investeringen met 20% en de loonkost met 2%. Als men ons nu nieuwe besparingen oplegt, moeten we raken aan de essentiële functies van de staat". "In ons departement, voeren we essentiële, publieke opdrachten uit voor de goede werking van de economie", verduidelijkt Delporte. Hij verwijst onder meer naar de economische inspectie die recent in het nieuws kwam met de controle van vlees, het beheer van patenten en de energievoorziening voor het land. "Indien we onze begroting moeten verminderen, zullen we ooit verplicht worden om keuzes te maken en misschien sommige activiteiten te schrappen". Delporte heeft ook kritiek op de plannen van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, Hendrik Bogaert, voor een permanente evaluatie van de ambtenaren. "Ik ben niet tegen een evaluatie, noch tegen een verloning in functie van opgelegde doelstellingen. Het probleem is echter dat men alles wil normeren. Onder impuls van staatssecretaris Bogaert en de regering zijn de evaluaties verveelvoudigd", luidt het. Zo verhoogt men volgens hem op de FOD Financiën, waar hij meerdere jaren kaderlid was, jaarlijks het aantal uit te voeren controles met 10 procent, zonder dat de opbrengsten meestijgen. Vorig jaar verminderden ze zelfs. Volgens Jean-Marc Delporte, "moedigt men de ambtenaren aan om een serie opleidingen te volgen, voornamelijk inzake management, maar vergeet men hen op te leiden en vooral te evalueren voor de materie die ze moeten behandelen. Daardoor dreigt het globale niveau van competentie te zakken door ontmoediging". (Belga)