"Humanitaire hulpverlening vereist een minimum aan erkenning van de waarde van medische hulp", zegt AZG. "Dus is een akkoord nodig van alle betrokken partijen en gemeenschappen om de medische hulp toe te laten, en de principes van onafhankelijkheid en onpartijdigheid te respecteren. Verder moeten de partijen ook aantonen dat ze zich aan afspraken over veiligheidsgaranties voor medisch personeel en patiënten kunnen en willen houden. De aanvaarding van die regels bestaat vandaag niet meer in Somalië." "Uiteindelijk zijn het de burgers van Somalië die hiervoor de hoogste prijs betalen", zegt dr. Unni Karunakara, internationaal voorzitter van AZG. "Het beetje medische hulp dat er nog was, is nu verdwenen omdat gewapende groepen hulpverleners in het vizier namen en burgerlijke leiders dat toestonden." Artsen Zonder Grenzen zegt dat ze hulp wil blijven verlenen, "maar alle actoren in Somalië moeten dan in de praktijk bewijzen dat zij de humanitaire hulp voor de bevolking en de veiligheid van hulpverleners, die hun leven daarvoor op het spel zetten, willen en kunnen respecteren." (Belga)

"Humanitaire hulpverlening vereist een minimum aan erkenning van de waarde van medische hulp", zegt AZG. "Dus is een akkoord nodig van alle betrokken partijen en gemeenschappen om de medische hulp toe te laten, en de principes van onafhankelijkheid en onpartijdigheid te respecteren. Verder moeten de partijen ook aantonen dat ze zich aan afspraken over veiligheidsgaranties voor medisch personeel en patiënten kunnen en willen houden. De aanvaarding van die regels bestaat vandaag niet meer in Somalië." "Uiteindelijk zijn het de burgers van Somalië die hiervoor de hoogste prijs betalen", zegt dr. Unni Karunakara, internationaal voorzitter van AZG. "Het beetje medische hulp dat er nog was, is nu verdwenen omdat gewapende groepen hulpverleners in het vizier namen en burgerlijke leiders dat toestonden." Artsen Zonder Grenzen zegt dat ze hulp wil blijven verlenen, "maar alle actoren in Somalië moeten dan in de praktijk bewijzen dat zij de humanitaire hulp voor de bevolking en de veiligheid van hulpverleners, die hun leven daarvoor op het spel zetten, willen en kunnen respecteren." (Belga)