Het bedrijf benadrukt dat de mondmaskers die aan Defensie werden geleverd, "volledig in overeenstemming zijn met alle nationale en Europese regelgeving en dat de bevoegde instanties in juni hun goedkeuring hebben gegeven voor de verdeling", klinkt het in een persbericht. Voorts meldt het bedrijf dat het geen inzage had in de eerste tussentijdse resultaten van het vertrouwelijk onderzoek naar de mondmaskers en dat alle betrokken instanties in de voorwaardelijke zin spreken. "Tot op heden is er geen bewijs dat de door Avrox geleverde maskers in bepaalde omstandigheden nanodeeltjes zouden afgeven noch dat, indien dit het geval zou zijn, dit gezondheidsproblemen zou veroorzaken." Daarnaast vraagt Avrox zich af waarom de mondmaskers die het bedrijf leverde, de enige zijn die onderwerp uitmaken van de studie en waarom de beslissing van de overheid enkel betrekking heeft op de Avrox-maskers. "Nochtans zijn er veel andere stoffen mondmaskers die te koop aangeboden worden in winkels en apotheken, of die door lokale overheden gratis verdeeld zijn, die dezelfde bestanddelen bevatten." Volgens het bedrijf zouden de gezondheidsautoriteiten dan ook moeten aanbevelen om ook de verkoop van die producten uit voorzorg stop te zetten en andere Europese instanties waarschuwen. De importeur bevoorraadde zich bij fabrikanten die miljoenen mondmaskers produceerden die vergelijkbaar zijn met de in België geleverde maskers, klinkt het nog. Die maskers zijn volgens Avrox in de hele wereld en zo goed als in alle EU-landen geleverd. Tot slot stelt de leverancier te begrijpen dat de instanties beslissingen moeten nemen bij ongerustheid en voorzorg. Ook zegt het bedrijf indien nodig haar volle medewerking te leveren aan het onderzoek. De vorige regering bestelde naar aanleiding van de eerste coronagolf via het ministerie van Defensie miljoenen mondmaskers van het Luxemburgse bedrijf Avrox. Die werden vanaf juni gratis uitgedeeld via de apothekers. Volgens een vertrouwelijk rapport van het wetenschappelijk instituut Sciensano zou echter blijken dat de mondmaskers mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat komt omdat ze kleine deeltjes van zilver en titaniumdioxide bevatten. De Hoge Gezondheidsraad heeft dat eerste ruwe advies van Sciensano onder de loep genomen, en komt tot de conclusie dat de mondmaskers beter even niet meer gebruikt worden, bevestigde het kabinet van Vandenbroucke woensdag. Van de 18 miljoen stoffen mondmaskers die Defensie vorig jaar bestelde, waren ongeveer 15 miljoen van Avrox en 3 miljoen van het Belgische Tweeds&Cotton. Die laatste zijn niet onderzocht, maar worden wel onderworpen aan dezelfde voorzorgsmaatregel. (Belga)

Het bedrijf benadrukt dat de mondmaskers die aan Defensie werden geleverd, "volledig in overeenstemming zijn met alle nationale en Europese regelgeving en dat de bevoegde instanties in juni hun goedkeuring hebben gegeven voor de verdeling", klinkt het in een persbericht. Voorts meldt het bedrijf dat het geen inzage had in de eerste tussentijdse resultaten van het vertrouwelijk onderzoek naar de mondmaskers en dat alle betrokken instanties in de voorwaardelijke zin spreken. "Tot op heden is er geen bewijs dat de door Avrox geleverde maskers in bepaalde omstandigheden nanodeeltjes zouden afgeven noch dat, indien dit het geval zou zijn, dit gezondheidsproblemen zou veroorzaken." Daarnaast vraagt Avrox zich af waarom de mondmaskers die het bedrijf leverde, de enige zijn die onderwerp uitmaken van de studie en waarom de beslissing van de overheid enkel betrekking heeft op de Avrox-maskers. "Nochtans zijn er veel andere stoffen mondmaskers die te koop aangeboden worden in winkels en apotheken, of die door lokale overheden gratis verdeeld zijn, die dezelfde bestanddelen bevatten." Volgens het bedrijf zouden de gezondheidsautoriteiten dan ook moeten aanbevelen om ook de verkoop van die producten uit voorzorg stop te zetten en andere Europese instanties waarschuwen. De importeur bevoorraadde zich bij fabrikanten die miljoenen mondmaskers produceerden die vergelijkbaar zijn met de in België geleverde maskers, klinkt het nog. Die maskers zijn volgens Avrox in de hele wereld en zo goed als in alle EU-landen geleverd. Tot slot stelt de leverancier te begrijpen dat de instanties beslissingen moeten nemen bij ongerustheid en voorzorg. Ook zegt het bedrijf indien nodig haar volle medewerking te leveren aan het onderzoek. De vorige regering bestelde naar aanleiding van de eerste coronagolf via het ministerie van Defensie miljoenen mondmaskers van het Luxemburgse bedrijf Avrox. Die werden vanaf juni gratis uitgedeeld via de apothekers. Volgens een vertrouwelijk rapport van het wetenschappelijk instituut Sciensano zou echter blijken dat de mondmaskers mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat komt omdat ze kleine deeltjes van zilver en titaniumdioxide bevatten. De Hoge Gezondheidsraad heeft dat eerste ruwe advies van Sciensano onder de loep genomen, en komt tot de conclusie dat de mondmaskers beter even niet meer gebruikt worden, bevestigde het kabinet van Vandenbroucke woensdag. Van de 18 miljoen stoffen mondmaskers die Defensie vorig jaar bestelde, waren ongeveer 15 miljoen van Avrox en 3 miljoen van het Belgische Tweeds&Cotton. Die laatste zijn niet onderzocht, maar worden wel onderworpen aan dezelfde voorzorgsmaatregel. (Belga)