De meeste maatregelen die in het Belgische geïntegreerde energie- en klimaatplan worden voorgesteld om het totale autoverkeer te verminderen, hebben met elkaar gemeen dat ze bedoeld zijn om carpooling aan te moedigen veeleer dan alleenrijden te ontraden. Het Planbureau concludeerde op basis van het Belgische nationale transportvraagmodel PLANET dat de bezettingsgraad in de wagen kan stijgen tot 1,5 door een mix van dergelijke aanmoedigende en afradende maatregelen: een kilometerheffing van 4 eurocent gecombineerd met steunmaatregelen voor carpooling die de variabele kosten van carpooling naar het werk met bijna 50 procent verlagen. "We ramen dat een dergelijke beleidsmix om en bij de 2 miljard euro aan extra overheidsinkomsten per jaar zou opleveren. Zuiver aanmoedigende regelingen die tot vergelijkbare resultaten leiden in termen van bezettingsgraad, zouden de overheidsbegroting ongeveer 1 miljard euro netto op jaarbasis kosten", klinkt het. Een stijging van een bezettingsgraad van 1,44 vandaag naar 1,5 is slechts beperkt. Dat komt volgens het Planbureau omdat carpooling slechts mogelijk is bij bepaalde verplaatsingen, zoals het woon-werkverkeer, en omdat er aan carpooling ook nadelen verbonden zijn. "Toch mogen we niet vergeten dat verkeerscongestie zich vaak concentreert in de tijd en in de ruimte. In zones waar de congestie zeer hoog is, kan zelfs een beperkte toename in carpooling een niet te verwaarlozen lokaal effect hebben", klinkt het. Zo berekende het Planbureau dat de voorgestelde combinatie van maatregelen in België zorgt voor een daling van het autoverkeer tijdens de spitsuren met ongeveer 16 procent en een stijging van de gemiddelde snelheid met 7 procent. (Belga)

De meeste maatregelen die in het Belgische geïntegreerde energie- en klimaatplan worden voorgesteld om het totale autoverkeer te verminderen, hebben met elkaar gemeen dat ze bedoeld zijn om carpooling aan te moedigen veeleer dan alleenrijden te ontraden. Het Planbureau concludeerde op basis van het Belgische nationale transportvraagmodel PLANET dat de bezettingsgraad in de wagen kan stijgen tot 1,5 door een mix van dergelijke aanmoedigende en afradende maatregelen: een kilometerheffing van 4 eurocent gecombineerd met steunmaatregelen voor carpooling die de variabele kosten van carpooling naar het werk met bijna 50 procent verlagen. "We ramen dat een dergelijke beleidsmix om en bij de 2 miljard euro aan extra overheidsinkomsten per jaar zou opleveren. Zuiver aanmoedigende regelingen die tot vergelijkbare resultaten leiden in termen van bezettingsgraad, zouden de overheidsbegroting ongeveer 1 miljard euro netto op jaarbasis kosten", klinkt het. Een stijging van een bezettingsgraad van 1,44 vandaag naar 1,5 is slechts beperkt. Dat komt volgens het Planbureau omdat carpooling slechts mogelijk is bij bepaalde verplaatsingen, zoals het woon-werkverkeer, en omdat er aan carpooling ook nadelen verbonden zijn. "Toch mogen we niet vergeten dat verkeerscongestie zich vaak concentreert in de tijd en in de ruimte. In zones waar de congestie zeer hoog is, kan zelfs een beperkte toename in carpooling een niet te verwaarlozen lokaal effect hebben", klinkt het. Zo berekende het Planbureau dat de voorgestelde combinatie van maatregelen in België zorgt voor een daling van het autoverkeer tijdens de spitsuren met ongeveer 16 procent en een stijging van de gemiddelde snelheid met 7 procent. (Belga)