"Het is bijzonder onaangenaam in de pers toelichting te moeten geven bij een interne brief, een werknota, gericht aan onze eigen hiërarchie", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "Die brief dateert van 1 maart en sindsdien hebben reeds verschillende overlegmomenten plaatsgevonden met alle betrokkenen." In zijn brief deed de procureur ook geen uitspraken over de wettelijkheid of onwettelijkheid van de autoloze zondag op zich. "Daar spreken we ons in geen geval over uit", gaat de parketwoordvoerster verder. "We hebben alleen de aandacht getrokken op mogelijke problemen die zich zouden voordoen bij de eventuele vervolging van misdrijven die gepleegd werden in het kader van de autoloze zondag." Welke problemen dat zijn, wou het parket niet verduidelijken, enkel dat naar oplossingen wordt gezocht. "Er liggen reeds verschillende maanden oplossingen voor deze problemen op tafel, oplossingen die op dit moment nog besproken worden", besluit woordvoerster Van Wymersch. (Belga)

"Het is bijzonder onaangenaam in de pers toelichting te moeten geven bij een interne brief, een werknota, gericht aan onze eigen hiërarchie", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "Die brief dateert van 1 maart en sindsdien hebben reeds verschillende overlegmomenten plaatsgevonden met alle betrokkenen." In zijn brief deed de procureur ook geen uitspraken over de wettelijkheid of onwettelijkheid van de autoloze zondag op zich. "Daar spreken we ons in geen geval over uit", gaat de parketwoordvoerster verder. "We hebben alleen de aandacht getrokken op mogelijke problemen die zich zouden voordoen bij de eventuele vervolging van misdrijven die gepleegd werden in het kader van de autoloze zondag." Welke problemen dat zijn, wou het parket niet verduidelijken, enkel dat naar oplossingen wordt gezocht. "Er liggen reeds verschillende maanden oplossingen voor deze problemen op tafel, oplossingen die op dit moment nog besproken worden", besluit woordvoerster Van Wymersch. (Belga)