Vanaf de leeftijd van 25 jaar komt er een opmerkelijke stijging in het wagenbezit. In de groep van 18 tot 24 jaar heeft slechts 42 procent van wie een rijbewijs bezit een eigen wagen, bij de groep van 25 tot 30 jaar stijgt dit tot 72 procent. Die plotse groei van het wagenbezit is voor een belangrijk deel te verklaren door het hoog aandeel bedrijfswagens in die groep. Maar liefst 19 procent van de 25- tot 30-jarigen beschikt over een bedrijfswagen. Dat is een stijging van 17 procent tegenover de jongere leeftijdsgroep en een hoger percentage dan bij de oudere generaties. In de leeftijdsgroep van 25 tot 30 jaar piekt echter niet enkel het autobezit, maar ook het autogebruik: 42 procent van deze leeftijdsgroep rijdt jaarlijks meer dan 15.000 kilometer. Ook hier weer scoren alle andere leeftijdsgroepen lager. Volgens de studie is het massale overstappen op de auto bij de leeftijdsgroep van 25 tot 30 jaar niet afhankelijk van het al of niet beschikbaar zijn van het openbaar vervoer. Het belangrijkste verschil met de jongeren is dat de leeftijdsgroep van 25 tot 30 jaar beroepsactief wordt en een gezin sticht (alleen gaat wonen), en het bezit van een wagen daarbij als een noodzaak wordt ervaren. Om naar de toekomst toe mobiel te blijven moeten we volgens VAB absoluut minder autoafhankelijk worden. De mobiliteitsclub wil de drempel tot nieuwe vormen van mobiliteit verlagen, en heeft daarom samen met Olympus een app ontwikkeld waarmee onder andere tickets van bus, tram en trein digitaal aangekocht, en deelfietsen of deelauto's gebruikt kunnen worden. (Belga)

Vanaf de leeftijd van 25 jaar komt er een opmerkelijke stijging in het wagenbezit. In de groep van 18 tot 24 jaar heeft slechts 42 procent van wie een rijbewijs bezit een eigen wagen, bij de groep van 25 tot 30 jaar stijgt dit tot 72 procent. Die plotse groei van het wagenbezit is voor een belangrijk deel te verklaren door het hoog aandeel bedrijfswagens in die groep. Maar liefst 19 procent van de 25- tot 30-jarigen beschikt over een bedrijfswagen. Dat is een stijging van 17 procent tegenover de jongere leeftijdsgroep en een hoger percentage dan bij de oudere generaties. In de leeftijdsgroep van 25 tot 30 jaar piekt echter niet enkel het autobezit, maar ook het autogebruik: 42 procent van deze leeftijdsgroep rijdt jaarlijks meer dan 15.000 kilometer. Ook hier weer scoren alle andere leeftijdsgroepen lager. Volgens de studie is het massale overstappen op de auto bij de leeftijdsgroep van 25 tot 30 jaar niet afhankelijk van het al of niet beschikbaar zijn van het openbaar vervoer. Het belangrijkste verschil met de jongeren is dat de leeftijdsgroep van 25 tot 30 jaar beroepsactief wordt en een gezin sticht (alleen gaat wonen), en het bezit van een wagen daarbij als een noodzaak wordt ervaren. Om naar de toekomst toe mobiel te blijven moeten we volgens VAB absoluut minder autoafhankelijk worden. De mobiliteitsclub wil de drempel tot nieuwe vormen van mobiliteit verlagen, en heeft daarom samen met Olympus een app ontwikkeld waarmee onder andere tickets van bus, tram en trein digitaal aangekocht, en deelfietsen of deelauto's gebruikt kunnen worden. (Belga)